Meny 
 

Vedlikehold er ofte god økonomi

Hvordan spare mye penger på riktig vedlikehold i borettslaget ditt?

Spar penger på godt vedlikehold

I et borettslag er det mye som skal holdes i orden, og nettopp vedlikehold av bygget og uteområder kan by på utfordringer. Utskiftning av fasader, tak, vinduer eller tekniske installasjoner kan ofte utløse store kostnader, og i et borettslag er det vanlig å ta opp lån for å løse slike problemstillinger. Mangel på vedlikehold kan fort bli dyrt og det er styrets plikt å vedlikeholde borettslaget. Det er ikke noe de trenger å spørre generalforsamlingen om, denne plikten er nedfelt i borettslagsloven 

Hver og en beboer må sørge for sitt: rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige flater samt bod og indre deler av balkong/terrasse med mer. Fellesskapet har ansvar for «alt» rundt og mellom boenhetene. Det omfatter blant annet alle inn- og utvendige fellesområder, yttertak/fasader, bærende veggkonstruksjoner og bjelkelag. I paragraf § 5-13 i borettslagsloven er det beskrevet hva andelseieren har ansvar for å vedlikeholde.  

I tillegg skal boligselskapet vedlikeholde såkalte fellesskapsinstallasjoner: rør, ledninger og kanaler som går gjennom boenheten. Dette er beskrevet i paragraf § 5-17. Og nettopp her kan borettslaget spare mye penger – og faktisk få ned fellesutgiftene. 

 

Se helheten 

Når Boligenergi gjør en befaring ser vi på hvordan alle tiltak henger sammen, vi fokuserer på materialer med lang levetid, og legger stor vekt på at løsninger må sikre godt inneklima og lavt energiforbruk for beboerne.  

Planlegges det for eksempel å bytte vinduer samtidig som det er tanker om å installere varmepumpe til oppvarming av radiatorene og varmtvannet for å spare strøm, er det viktig at dette ses under ett. Hvorfor blande vinduer og varmepumpe under planleggingen? Ganske enkelt fordi nye vinduer reduserer oppvarmingsbehovet og historisk forbruk vil da ikke stemme med fremtidig behov. Da risikerer borettslaget å få litt for stor varmepumpe som koster noe mer, som er helt unødvendig. Et annet eksempel kan være utskiftning av gamle lamper til fordel for moderne LED lamper. Det er enkelt for elektrikeren og hevde at det spares mye strøm ved å bytte til LED. Men realiteten er at det kan være installert ovner i oppgangen som må stå tilsvarende mer på når LED lampene nesten ikke avgir varme. Alt må ses i sammenheng, skal man klare å få best mulig økonomi og størst besparelser ut av investeringene som skal gjøres. 

Mange anlegg bruker i dag unødvendig mye energi. En biooljebrenner med gale innstillinger, eller et feil innregulert varmeanlegg kan øke energikostnadene med opptil 30 prosent. Gamle radiatorer uten termostatventil kan ofte føre til overforbruk av varme og man ender med å måtte lufte fremfor at radiatoren slår av seg selv. Et godt vedlikeholdt anlegg kan bidra til lavere driftsutgifter for borettslaget eller sameiet. 

Flere borettslag fra etterkrigstiden har store oppgraderingsbehov. Eierformen har ofte ført til at bare det mest nødvendige vedlikeholdet er utført, noe som har resultert i et stort vedlikeholdsetterslep. Hvordan kan man så optimalisere prosessen for å få en energieffektiv oppgradering av borettslag? 

Våre beste tips 

Alle bygningsdeler har en teknisk levetid, og må på et tidspunkt skiftes ut. Med godt vedlikehold og en vedlikeholdsplan kan borettslaget og sameiet senke sine kostnader og spare penger. 

I Boligenergi har vi følgende tips til rehabilitering og hvordan få ned kostnadene: 

Flere av tiltakene over er selvfinansierende, hvilket betyr at avdrag og renter på et eventuelt lån dekkes av besparelsen. Godt vedlikehold og oppgradering kan derfor være med å redusere fellesutgiftene i borettslaget ditt. 

Vil du ha en gratis befaring og vurdering på besparelser av Boligenergi? Trykk her!