Meny 
 

Unngå økte fellesutgifter

Er du og dine naboer lei av høye fellesutgifter? Her får du tips til hvordan dere unngår at kostnadene og husleien øker.

Slik unngår borettslaget økte fellesutgifter

Fellesutgifter, gjeld og husleie er kostnader som følger med det å eie leilighet i nærmest alle borettslag. Disse kostnadene består blant annet av kommunale avgifterforsikringer og energi. En stor del av utgiftene kan du med enkle grep som boligeier eller styremedlem være med å redusere. Spesielt strømutgifter kan man med dagens teknologi kutte vesentlig, noe som utgjør en stor del av felleskostnadene. 

Husleienivået påvirkes også av behov for vedlikehold. Renovering av bad og utskiftning av rørsystemer, fasader, tak og vinduer medfører store kostnader som kan gi høye felleskostnader, spesielt dersom det ikke finnes vedlikeholdsplaner eller om økonomien ikke er forberedt for dette. Men visste du at du kan investere i vedlikeholdstiltak som også reduserer utgiftene i borettslaget? 

Mange borettslag på Østlandet sliter med gamle anlegg og utdaterte energiløsninger, og får dermed også høye kostnader for oppvarming og ventilasjon. Den gode nyheten er at dette kan man enkelt gjøre noe med det. 

Vil du ha en gratis befaring og vurdering på besparelser av Boligenergi? Trykk her! 

Fem tips til hvordan redusere fellesutgiftene i borettslaget: 

1. Gjennomfør en energi- og miljøanalyse

En analyse vil gi styret et godt verktøy i videre planlegging. Utfordringen i flere borettslag er styreleder og styremedlemmer stadig skiftes ut og forsinker kontinuiteten. Enova har også gode støtteordninger for analysearbeid, faktisk hele 50 prosent.

2. Effektiviser det tekniske anlegget

For mange handler energieffektivisering om å redusere strømforbruket. ENØK derimot står for energiøkonomisering; optimal energiteknisk og økonomisk utnyttelse av tilgjengelige energiressurser. Dette omfatter så vel energisparing som rent økonomiske besparelser. Det som gjøres innen energiøkonomisering avhenger av forholdet mellom energipriser og driftskostnader for de nødvendige installasjonerne. Ofte innebærer det flere tiltak som skal redusere bruk av olje, fjernvarme eller strøm. Eksempler kan være isolasjon, bedre styring, utskiftning av gamle komponenter med nye eller installasjon av varmepumpe. Tiltak som dette er ofte helt selvfinansierende. Det betyr at det du sparer dekker renter og avdrag til et lån.

3. Oppgrader ventilasjonen i bygget

Å bytte ut luften i en leilighet er viktig for de som bor der og for bygget. Dagens minstekrav for de som bygger i dag, er et ½ luftbytte i timen. Det vil si at all luften i leiligheten byttes 12 ganger i døgnet. Dette sier noe om behovet. I eldre borettslag er det ofte et avtrekk på kjøkken og på bad. Noe drives av felles vifter mens andre bare utnytter skorsteinseffekten (naturlig ventilasjon). I begge alternativene går varm inneluft rett ut til kråkene, luften inneholder mye energi som kan gjenvinnes og føres tilbake til felles tappevann eller oppvarming, tiltaket er som regel svært lønnsomme og helt selvfinansierende.

4. Skift ut varmeanlegget

Det er flere kilder til varme, tradisjonelt har det vært en kombinasjon av olje og strøm. Som kjent trådde forbudet mot fossil olje i kraft januar 2020. Derfor har mange har gått over til varmepumpe. Noen har valgt å fortsette med el-kjel og andre har bygget om oljekjelen til bioolje. Bioolje krever lave investeringer, men blir ofte noe dyrere å fyre med enn den vanlige fyringsoljen man er vant til. Prisen på strøm varierer, men de siste årene har snittet ligget på 1 kr/kWh. De borettslagene som har investert i et felles varmepumpeanlegg, erfarer en vesentlig besparelse. Sitter ofte bare igjen med en strømregning på 1/3 av hva det var tidligere. Resten dekker et eventuelt lån og ofte noe vedlikehold. Resultatet blir nytt varmeanlegg uten økte fellesutgifter.

5. Installer solfangere

Solenergi kan grovt deles i to kategorier, strømproduksjon eller oppvarming av vann. Oppvarming av vann er både enkelt og velprøvd teknologi. Har borettslaget/sameiet felles varmeanlegg, er det store muligheter for installasjon av solfangere. Det er ikke bare i Spania dette fungerer, i både Danmark og Sverige er det vanlig. 

Se flere gode tips og råd her.

Tiltak fra Boligenergi kan spare ditt sameie eller borettslag for betydelige månedsbeløp. Vil du ha en gratis befaring og vurdering på besparelser av Boligenergi? Trykk her!