Meny 
 

Spar penger med smart elbillader

Bruk av elbillader er en utfordring i mange borettslag. Men med enkle grep kan man sikre ladekapasitet uten at nettleien øker.

Lad bilen når strømprisen er lav

Det å lade elbilen hjemme er en utfordring for både borettslag og sameier, samt nettleverandøreneDet innebærer større kostnader for beboerne, og presset på strømnettet gjør at nettleverandørene må vurdere dyrere nettleie nåt etterspørselen stadig øker. Dette gjelder også for eneboliger. Mange borettslag har allerede en effekttariff som straffer dem hardt, og det er ikke uvanlig med et ekstra påslag på nettleien på over 100 000 kr per år for borettslag med 40-60 leiligheter. Dette kunne vært redusert vesentlig med enkle tiltak.   

En begrensing kan være kapasiteten til hovedinntaket i sameiet, og i tillegg kan trafokapasiteten til nettleverandøren også by på problemer, spesielt i tettbygde strøk. Slik det fungerer i dag er det ofte kunden som utløser behovet for økt kapasitet i trafoen som må betale for hele oppgraderingen. I verste fall kan dette bety kostnader i millionklassen. 

 

Frigjør effekt i korte perioder 

Boligenergis løsning går ut på at vi flytter eller omprioriterer forbruket til borettslaget i korte perioder. Gulvvarme kan kobles ut i korte perioder når vi lager middag og en elbillader kan brukes om natten. Det er mange apparater som krever effekt og som må stå på når man trenger det. Hårfønere, kaffetraktere og andre husholdningsapparater som ikke kan prioriteres bort er eksempler på dette. Da må vi finne andre ting som kan skrus av i den samme perioden.

I flere år ble det benyttet et kjøkkenwattmeter som viste forbruket vårt, og bryteren til varmtvannstanken var ofte plassert i nærheten, slik at det var enkelt å skru berederen ned eller av mens matlagingen pågikk. Dette er på vei tilbake, bare at det blir mer automatisert og vi ikke trenger å tenke på det.

– En annen måte å kontrollere forbruket er gjennom energieffektivisering, der man bruker mindre i stedet for å omprioritere forbruket. Et eksempel er å se på ventilasjonen i borettslaget og utnytte energien bedre. Tidligere var det vanlig med luftekanaler fra hver leilighet som endte over tak. Dette fører til energitap, men med enkle tiltak kan man gjenvinne energien i stedet. 

 

Kombinert med disse tiltakene anbefaler Boligenergi å installere smarte ladesystemer for elbiler

– Smarte ladesystemer sørger for at bilen lades raskere når det brukes lite strøm til andre ting, eller at det bare lades på maksimal effekt når strømmen er billigst, for eksempel om natten, sier Knudsen.  

Installasjon av varmepumpe er også et effektivt tiltak som vesentlig reduserer strømforbruket og strømregningen, og som videre kan benyttes til å frigjøre effekt til å lade hundrevis av elbiler. 

Se også våre andre tiltak som kan redusere fellesutgiftene i borettslaget ditt her.

 

Vil endre nettleien 

Måten vi bruker strømnettet på er i stor endring. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet blir stadig viktigere, ifølge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). 

NVE ønsker å utnytte kraftnettet bedre, og foreslår høyere nettleie dersom man bruker mye strøm på én gang, en såkalt effekttariff. Målet er at dette kan bidra til å endre på forbruksmønsteret og spre forbruket jevnere utover døgnet. 

– I praksis betyr dette at man kan ende opp med svært høye strømutgifter under forbrukstoppene. Toppene ser man typisk på ettermiddagen da det forbrukes mye strøm til matlaging via induksjonstopper, varmtvann og bruk av elbillader, forklarer Knut Olav Knudsen, daglig leder i Boligenergi. 

– Den gode nyheten er at man kan redusere effekten og holde strømutgiftene nede på disse tidene, dersom man klarer å se på hele det tekniske anlegget under ett. Totalt sett kan man faktisk ende opp med lavere utgifter med der rette styringssystemene. Forestill deg eksempelvis at billaderen skrur seg automatisk av når du lager mat eller dusjer. 

 

Dette får NVEs forslag å si for deg 

De fleste private boliger i dag betaler nettleie basert på hvor mye strøm de bruker i løpet av året, uavhengig av hvor stor belastning de legger på kraftnettet. Mens mange borettslag har store felles strømregninger der effektleddet er vesentlig del av strømregningen. 

Med NVEs forslag baseres nettleien mer på hvor mye effekt du bruker på én gang. Da kan det lønne seg mer å ikke bruke både komfyr, elbillader, gulvvarme, varmtvannstank og panelovner samtidig 

Strømregningen består av tre deler som er om lag like store: nettleie, avgifter og selve kraftprisen. Forslaget fra NVE gjelder måten nettleien beregnes på, altså det du betaler for vedlikehold og drift av nettet, og nye kraftlinjer. 

Det kommer til å bli dyrere å bruke mye strøm når alle andre bruker mye, typisk på morgen og ettermiddag. For borettslag er det allerede slik, og det er derfor lurt å komme i gang med tiltak for å jevne ut effektbruken allerede i dag.