Meny 
 

Om oss

Boligenergi AS er totalentreprenør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i borettslag og sameier (boligbygg).

Hvem er vi?

Boligenergi AS er et ledende selskap innen energioptimalisering, og vår hovedkundegruppe er norske boligselskaper. Vi bistår våre kunder med rådgivning, analyser, utførelse, prosjektledelse, teknisk drift og vedlikehold. Vi skal være boligselskapets naturlige førstevalg, i alle de største byene i Norge.

 

Boligenergi eies av AF og OBOS

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. AF Gruppen er notert på Oslo Børs og leverer tjenester innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 415 000 medlemmer. I dag forvalter OBOS cirka 215 000 boliger over store deler av landet, mer enn hver tredje bolig i Oslo, og er Norges største boligforvalter.

AF og OBOS har 50 prosent eierandel hver i Boligenergi AS.

 

HMS

HMS er et viktig område som skal ivaretas til enhver tid. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Alle våre medarbeidere og tjenesteleverandører må gjennom obligatoriske HMS-kurs.

Vår arbeidsmetodikk involverer:

 

Hvorfor vår metode?

Fordi med en helhetlig og langsiktig tilnærming mener vi i Boligenergi at kostnadene ved oppgradering av energianlegget kan gjøres selvfinansierende. Installasjon av eksempelvis varmepumpeanlegg eller fornyelse av ventilasjonsanlegg ender ofte med at renter og avdrag blir lavere enn det strøm- og oljeforbruket var før oppgraderingen. Vi kontraktfester gjerne besparelser fra investeringskalkylen om det er ønskelig.

Personvernerklæring