Meny 
Nedre Haugen borettslag Furuset Oslo

ENØK for fremtiden

Tall fra SSB viser at 40 % av Norges totale energibruk kommer fra bygg. Boligselskap og enkeltindivider kan gjøre mye i kampen mot klimautfordringene – og samtidig spare penger med gode ENØK-tiltak.

Mange boligbygg har utdatert utstyr og systemer som bidrar til unødvendig energitap. Med gode ENØK-tiltak som eksempelvis bytte av energikilde eller bedre styring og regulering av anlegg kan dette forbedres og samtidig redusere kostnader.

Klimaforskere over hele verden hevder vi går en global klima-krise i møte. Det skal relativt lite til for å redusere energibruken vår, og Norge har forpliktet seg til dette gjennom internasjonale klimaavtaler. Norske boliger utgjør en stor andel av energibruken i landet, og derfor er energieffektivisering av bygg et av flere viktig satsingsområder i arbeidet for et miljøvennlig samfunn.

ENØK er en forkortelse for energiøkonomisering, og innebærer å redusere energibruk uten at det går på bekostning av komfort og inneklima. I tillegg viser ENØK-tiltak seg ofte å være svært lønnsomme. Her følger noen enkle tips til hva du som enkeltperson kan gjøre for å både kutte energibruk og kostnader:

Mange tiltak går verken utover komfort eller lommebok.

Mange muligheter

I Boligenergi ser vi ofte at det er større tiltak som berører hele leilighetsbygg som gir størst besparelse, men også mindre krevende tiltak vil kunne bidra positivt. Mange borettslag og sameier installerer energimålere i sine leiligheter; slik betaler du som beboer kun for ditt eget forbruk i stedet for å måtte være med å dekke fellesskapets totale utgift. Kanskje kan det det være en god løsning å benytte «gratis» solenergi fra fra bakken i stedet for dyr strøm til oppvarming?

Foto: Ivan Brodey

Et eksempel på sistnevnte er Østre Kragskogen Sameie i Oslo. I 2015 etablerte Boligenergi energibrønner til energiopptak fra grunnen. Energien tilføres og utnyttes i varmepumper for tappevannproduksjon. Dette har resultert i at strøm bruken (kWh) halvert seg.

Økonomisk på sikt

Gode ENØK-tiltak er lønnsomt!

Selv tiltak med høy investering er ofte svært lønnsomt. Årsaken er at besparelsene fra energikjøp finansierer renter og avdrag (investeringen). Når tiltaket er nedbetalt (lånet) kan det ofte stå i mange år å bidra til bedre økonomi.

Det finnes en rekke støtteordninger tilgjengelig for boligselskap. Blant annet tilbyr ENOVA, Husbanken, OBOS samt mange kommuner ulike støtteprogrammer. Det er vanskelig å navigere i en jungel av muligheter, men å bruke en rådgiver som Boligenergi i starten, kan være en svært lønnsomt – når støtten kan utgjøre en vesentlig del av investeringen.

Ønsker ditt boligselskap å gjennomføre energiøkonomiske tiltak?

Boligenergi vil bistå dere, så ta kontakt med en av våre energirådgivere. Da bistår vi styret og årsmøtet med oversikt over hvilke tiltak som anbefales for å redusere energiutgifter og fellesutgifter. Vi har god erfaring med å redusere energibruk og vet hvor mye penger som kan spares hvert år. En kartlegging kan være starten for mange, for å tydeliggjøre hvilke tiltak som er de mest lønnsomme.