Meny 

Prosjekter

Eierseksjonssameiet Øvre Ullern Terrasse 3

  • består av 15 leiligheter bygget i 2010
  • har benyttet seg av bergvarme siden 2010
  • har optimalisert varmeanlegget med hjelp fra Boligenergi

Haugåsen borettslag

  • redusert årlig oljeforbruk med 50.000 liter
  • konvertert til fornybar energi og energibrønner
  • besparelse finansierer investeringen