Meny 

Prosjekter

Eierseksjonssameiet Øvre Ullern Terrasse 3

 • består av 15 leiligheter bygget i 2010
 • har benyttet seg av bergvarme siden 2010
 • har optimalisert varmeanlegget med hjelp fra Boligenergi

Sameiet Bygdøy Allè 88

 • består av 10 leiligheter som stod ferdig i 1938
 • har konvertert fra oljefyring til luft-vann-varmepumper
 • har utedelene til varmepumpene plassert på taket

Sameiet Sørkedalsveien 5

 • består av 42 bolig- og 8 næringsseksjoner som sto ferdig i 1938
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumper
 • har boret 5 energibrønner på totalt 1803 meter

Boligseksjonssameiet Gamle Madserud allé 10

 • består av 9 leiligheter som stod ferdig i 1940
 • har lonvertert fra oljefyring til bergvarmepumper
 • har boret 3 energibrønner på totalt 600 meter

Jacob Aall Boligsameie

 • består av 42 leiligheter som stod ferdig i 1928
 • har konvertert fra oljefyring til luft-vann-varmepumper
 • installerte også LED-belysning i fellesarealer

Sameiet Vikingveien 23

 • består av 12 leiligheter som stod ferdig i 1935
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • har boret to energibrønner på til sammen 400 meter
De fleste betaler fellesutgifter og husleie i sameier og borettslag.

Engelsborg borettslag alias Tertitten

 • består av 306 leiligheter bygget tidlig på 40-tallet
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • forventer en besparelse på om lag 65%

Ulven borettslag

 • har etablert 88 energibrønner på 340 meter hver
 • har oppgradert to trafoer og etablert en tredje trafo for økt elkapasitet
 • har etablert 19 nye tekniske rom med desentralisert varmepumpe for varme og tappevann

Haugåsen borettslag

 • redusert årlig oljeforbruk med 50.000 liter
 • konvertert til fornybar energi og energibrønner
 • besparelse finansierer investeringen