Meny 

Prosjekter

Haugåsen borettslag

  • redusert årlig oljeforbruk med 50.000 liter
  • konvertert til fornybar energi og energibrønner
  • besparelse finansierer investeringen