Meny 

Sameiet Holmenveien 1

Boligenergi har gjennomført ENØK-analyse og oppgradering av varmesentralen i Sameiet Holmenveien 1. Sameiet består av 11 leiligheter og 11 næringsseksjoner. Bygget er opprinnelig fra 1936 og består av en eldre murgård med tre etasjer og kjeller. Nytt tilbygg ble oppført i 2000 – 2002 der Rema 1000 er leietaker i dag.

Før konvertering av anlegget

Sameiet Holmenveien 1 benyttet oljekjeler til oppvarming av radiatoranlegget i bygget. Videre var det elektriske varmtvannsberedere som stod for oppvarmingen av varmt forbruksvann. Det sto opprinnelig to oljekjeler i fyrrommet, disse er nå fjernet. Den eldste av oljekjelene inneholdt asbest, og Boligenergi måtte gjennomføre en asbestsanering i tillegg.

Rema 1000, som er leietaker i byggets næringsdel, har et energikrevende anlegg som gir et stort volum av overskuddsvarme (fra butikkjøling). Dette har gjort det mulig å gjenvinne denne varmen til produksjon av varmt tappevann i bygget.

Fyrrom i sameiet Holmenveien 1 før oppgradering. Bilde av varmtvannsberedere og rør.

Bilde viser det gamle fyrrommet før Boligenergi gjennomførte en oppgradering av anlegget i sameiet på Vinderen i Oslo.

Etter konvertering av anlegget

Boligenergi har gjennomført en full renovering av fyrrommet i Sameiet Holmenveien 1, der oljekjelene er byttet ut til luft-vann-varmepumper og elektrokjel. De gamle elektriske berederne er byttet ut med nye beredere som produserer varmtvann.

Arealene var meget nedslitt etter mange år uten vedlikehold, så det ble malt hvite vegger og påført epoxy på gulvet. Varmeanlegget fikk en innledende kjemikalierens som sikrer gode forutsetninger for varmepumpedrift.

Det er installert to stk. uteluftvarmepumper over nedkjøringen til Rema 1000. De skal jobbe sammen med en elektrokjel som sitter i fyrrommet. Systemet er bygget slik at det gjenvinner overskuddsvarme fra Rema 1000. Overskuddsvarmen skal være nok til å dekke store deler av tappevannet. Komponentene i systemet er koblet opp mot et overordnet driftssystem som regulerer pådrag av varme, styrer pumpene og henter varme fra kondensatorkretsen mot Rema 1000-anlegget.

Det er også et integrert EOS anlegg i systemet som besørger energiovervåkning av anlegget, som er tilgjengelig via web. Dette gir anledning for overvåkning, optimalisering, alarmhåndtering, temperaturovervåkning i anleggene.

Det er installert et renseanlegg fra produsenten Bauer som skal bidra til å holde anlegget smussfritt. Det er utført isolering samt merking av vannrørene. Arbeidet har vært utført som en totalteknisk entreprisekontrakt.

Fyrrom i Holmenveien 1. Bilde av nye varmtvannsberedere og røropplegg for sameiet.

Bildet viser det samme fyrrommet etter oppgraderingen, der Boligenergi byttet ut oljekjelene med luft-vann-varmepumper og elektrokjel.

Oppgradering av varmesentral

Fyrrom:Fyrrommet ble oppgradert med malte vegger og epoxy på gulv.
Varmekilde:Luft-vann-varmepumper og elektrokjel erstattet to oljekjeler.
Effektive beredere:Nye beredere som produserer varmtvann erstattet utdaterte modeller.
Overskuddsvarme:Systemet gjenvinner overskuddsvarme fra Rema 1000 butikken i bygget.
EOS-anlegg:Systemet har integrert energi- og temperaturovervåkning samt alarmhåndtering via web..