Meny 

Eierseksjonssameiet Øvre Ullern Terrasse 3

Boligblokken har siden den ble bygget i 2010 benyttet seg av bergvarme for romoppvarming og tappevannsoppvarming. Boligenergi har installert ny varmepumpe i sameiet, samt gjort flere utbedringer på varmeanlegget, som fører til bedre besparelser for sameiet.

Byggets varmepumpe (til høyre i bildet) havarerte etter 10 år i drift. Denne har stått for oppvarming av leilighetene med vannbåren gulvvarme, samt det varme tappevannet. Varmepumpen hentet energien fra energibrønner boret i grunnen.

Boligenergi gjorde en væskeanalyse av frostvæsken i energibrønnene, som avdekket dårlig kvalitet. Det ble derfor etterfylt frostvæske med inhibitor som sørger for riktig pH-verdi.

Boligenergi har installert en ny og moderne varmepumpe som skal dekke det samme behovet den gamle varmepumpen dekket. De samme energibrønnene benyttes som energikilde.

Boligenergi har utført flere tiltak for å utbedre varmeanlegget til sameiet. Dette innebærer blant annet installasjon av vakuumutluftere og flere filtere som skal forhindre luft, smuss og magnetitt fra å være i varmeanlegget. I tillegg er det tilsatt en korrosjonsinhibitorer, som forhindrer korrosjon, lekkasjer og driftsproblemer, samtidig som anleggets funksjonalitet opprettholdes.

Stian Lillelid

Prosjektleder Ettermarked / HMS leder

Telefon +47 951 30 085
stian.lillelid@boligenergi.no