Meny 

Sameiet Bogstadveien 53

På høsten 2018 satte sameiet i gang sitt nye varmeanlegg. Sameiet valgte å bytte ut de gamle oljekjelene til fordel for fjernvarme.

Før overgang til fjernvarme

Vedlikehold og oppgradering av borettslagets tekniske anlegg kan bidra til bedre fellesøkonomi.

Som mange andre sameier og borettslag var også sameiet i Bogstadveien tvungen til å erstatte den fossile oljen med en annen kilde til varme og varmt vann. Siden fjernvarme var i nærheten valgte de å bytte ut de gamle oljekjelene med fjernvarme.

Den tradisjonelle fossile oljen kostet i mars 2020 ca 11 kr/literen og det er om lag 10 kWh i én liter fossil fyringsolje. En gammel oljekjel har en virkningsgrad mellom 70-80%, som tilsier at sameiet utnyttet om lag 8 kWh av én liter olje.

Etter overgang til fjernvarme

Å bytte ut de gamle oljekjelene til fordel for fjernvarme er en ganske enkel overgang. Investeringene er ikke så store og fyringsutgiftene går noe ned sammenlignet med olje.