Meny 

Sameiet Bygdøy Allè 88

Sameiet Bygdøy Allè 88 har faset ut oljekjel til fordel for to luft-vann-varmepumper, hvor utedelene er plassert på byggets tak. Det var ikke mulig å få godkjent boring av energibrønner grunnet infrastruktur i grunnen.

Før konvertering

Sameiet hadde oljefyr som kilde til romoppvarming og varmtvann.

Etter konvertering

Det er etablert to luft-til-vann varmepumper. Disse ble montert på sameiets tak i forbindelse med takrehabilitering i 2019. Varmepumpene leverer effekt opptil 32 kW med totalt to kompressorer. Levert effekt kan trinnes til enhver tid, tilpasset det behov for leveranse av varme og varmtvann på et gitt tidspunkt.

Oljetank ble tømt og renset, gravd opp og kjørt til godkjent mottaksplass. Videre ble tankgrop tilbakefylt og komprimert med friske masser. Fyrkjele ble tatt ut av drift og fjernet.

Ny elektrokjele ble installert som spisslast og backup. 

Videre ble det installert tre nye varmtvannsberedere med spiral tilpasset varmepumpedrift. Én av disse berederne har elektrisk element for spisslast og heving av temperatur (legionella sikring).

Økonomi

Samlet energibehov for varme og tappevann ble oppgitt til 170.000 kWh/år, og forventet energireduksjon er nær 100.000 kWh/år.

Dette vil i sum finansiere investeringen i nytt teknisk anlegg samt nødvendig oppgradering av elektro i teknisk rom.

Teknikk

 

Portrett av Håvard Sveahaugen
Håvard Sveahaugen

Energiingeniør

Telefon +47 994 35 953
havard.sveahaugen@boligenergi.no

Gjennomført:2019
Byggeår :1938
Antall boliger:10