Meny 

Boligseksjonssameiet Gamle Madserud allé 10

Sameiet gikk bort fra fyring med fossil olje i 2014 og etablerte varmepumpe som henter energien fra tre energibrønner på eiendommen. På denne måten har sameiet spart penger til oppvarming, samt fått en langt mer miljøvennlig profil der de utnytter fornybar energi.

Før konvertering

Sameiet hadde en gammel oljekjel med tilhørende utvendig nedgravd oljetank som stod for oppvarming av leilighetene og tappevannet. Oljetanken ble sanert og gravd opp, og både oljetank og oljekjel ble levert til godkjent mottak, sammen med annet gammelt utstyr.

Etter konvertering

I dag står to varmepumper for oppvarmingen av leilighetene, samt produksjon av varmt tappevann. Dermed kan sameiet skilte med stor fornybar andel av energien som brukes til oppvarming, i tillegg til at deler at oppvarmingen kan suppleres med strøm.

Teknikk

To varmepumper jobber sammen; én som master og én som slave. Masteren produserer varmt tappevann til bygget, mens slaven produserer varme til radiatoranlegget. Masteren kommuniserer med slaven om når den skal arbeide og produsere varme. I tillegg vil masteren arbeide sammen med slaven for å levere varme ut på varmeanlegget så lenge det ikke er behov for oppvarming av tappevannet.

Disse varmepumpene henter energi fra tre energibrønner etablert på eiendommen til sameiet.

Varmepumpene har beste forhold dersom de kan jobbe jevnt og kontinuerlig uten for mange start og stopp. I den forbindelse er det etablert en 200 L akkumulatortank for varmeanlegget. Akkumulatortanken fungerer som et energilager (batteri) som varmepumpen lader opp. Hovedsirkulasjonspumpen til varmeanlegget vi således hente varmeenergi fra akkumulatortanken og transportere dette rundt i anlegget og tilbake i bunnen av akkumulatortanken. På denne måten vil varmepumpen holde en jevn og god drift.

For produksjons av varmt tappevann benyttes to varmtvannsberedere. Den ene består av en innvendig spiralveksler som er koblet til varmepumpen. Varmepumpen overfører varme til spiralen slik at varmtvannsoppvarmingen skjer hurtig og effektivt. Den andre bereder er tilkoblet et elektrisk element (kalles ofte spissbereder) som løfter temperaturen på tappevannet fra omtrent 50-55 grader til 65-70 grader.

I tillegg til overnevnte er det installert Air-Sep som skiller ut og fjerner luft i radiatorsystemet. Dette reduserer behovet for ettersyn og vedlikehold av anlegget, samtidig som levetiden til komponentene forlenges.