Meny 

Jacob Aall Boligsameie

Konvertert fra fossil olje til to luft-vann varmepumper. Varmepumpene ble plassert under tak i bakgården.

Før konvertering

Boligsameiet fyrte med fossil olje. Oljefyren stod for felles oppvarming av leilighetene, samt tappevannet beboerne forbruker. Oljen ble oppbevart i en tank plassert i et kaldtlager i bygget. Denne ble tømt, rengjort og kontrollert for videre bruk med bioolje.

 

Etter konvertering

I dag står to varmepumper for oppvarming av leiligheter (radiatorer) og tappevann. I tillegg er det installert en ny oljekjel for biofyring, som kan brukes i tillegg til varmepumpene, eller som back-up.

Videre er det installert nye varmtvannsberedere.

I prosjektet ble det også installert LED-belysning i fellesarealer.

Økonomi

Prosjektet hadde en investeringskostnad på omtrent 2 000 000 NOK eks mva. Sameiet fikk støtte fra Klima- og energifondet på omtrent 170 000 NOK.

Inntjeningstiden på tiltakene som er utført er antatt å være i underkant av 12 år.

Teknikk

Det er installert to luft-vann varmepumper. Disse står plassert under tak i bakgården til bygget. Varmepumpene har en COP (coefficient of performance) på om lag 3. Dette vil si at varmepumpene trekker én del strøm og produserer tre deler varme.

Varmepumpene styres av en enhet som sørger for maksimal fleksibilitet og systemet og optimal innetemperatur.

Det er installert automatisk energiovervåkning (AEOS), som tillater styring og kontroll av anlegget.

Rørkomponenter er isolert på nye rørstrekk.