Meny 

Christianslund borettslag

Borettslaget har konvertert fra olje til luft/vann varmepumpe for oppvarming og tappevann. Dette prosjektet har null-stilt teknisk levetid på anlegget, og besørger svært god og energieffektiv drift som finansiere prosjektet.

Før konvertering

Det tekniske anlegget i Christianslund borettslag bestod av to oljekjeler, som ikke var i bruk, og én elektrokjel for oppvarming av leiligheter og tappevann. Varmeanleggets styring og regulering var ikke optimalt, og det var ingen form for energiovervåkning.

Oljetanken var nedgravd. Denne ble sanert og fjernet. Det samme ble utrangert utstyr som oljekjeler, elektrokjel og varmtvannsberedere.

Etter konvertering

ENØK-analyse utarbeidet av Boligenergi avdekket tiltak som til sammen utgjør en besparelse på omtrent 160 000 NOK per år. Borettslaget har gjennomført følgende tiltak:

  • Etablering av automatisk energioppfølgingssystem
  • Isolering av rørkomponenter
  • Nattsenking av oppvarming
  • Utskiftning av varmtvannsberedere
  • Luft til vann varmepumpe
  • Installasjon av termostatiske radiatorventiler for fellesareal
  • Renseanlegg for varmeanlegg
  • Fjerning av oljekjeler, oljetank og rør i fyrrom
  • Etablering av nye regulering- og stengeventiler med innregulering
  • Installasjon av ny elektrokjel

I tillegg utførte borettslaget noen mindre tiltak, som bytte av en dør med stort varmetap.

Økonomi

Boligenergi utarbeidet ENØK analyse 2017 med forventet energireduksjon 52%. Prosjektet fikk støtte fra Enova og ble gjennomført 2018 hvor AEOS system er etablert for overvåking og kontroll av energibruk, ny automatikk, nye beredere (VVB), termosstatiske radiatorventiler, renseanlegg samt ny el kjele for back-up/spisslast.

I tillegg ble det utført byggningsmessige arbeid som pigging, fjerning av asbest, provisorisk tappevann, etablert ny sirkulasjonssystem for tappevannproduksjon til alle leiligheter. Alle uisolerte ventiler og rør-komponenter har fått ny isolasjon inkl puter.

Teknikk

Det er installert to luft-vann-varmepumper (2 x 20 kW) utenfor teknisk rom under tak. En avansert styringsenhet sørger for optimal drift av anlegget. Elektrokjelen bistår med oppvarming ved kalde dager og fungerer ellers som en back-up-løsning.

Portrett av Håvard Sveahaugen
Håvard Sveahaugen

Energiingeniør

Telefon +47 994 35 953
havard.sveahaugen@boligenergi.no