Meny 

Pavels gate 5

Konvertert fra fossil olje til bergvarme, som henter gratis energi fra bakken. Det er boret én energibrønn på 340 meter. Anlegget vil gi estimert besparelse på 55%.

Før konvertering

Oljefyr i Pavelsgate

Samlet årlig energibehov før oppgraderingen var ca 80.000 kWh basert på dagens oljefyr. Før igangsettelse ønsket styret at Boligenergi søkte støtte til tiltaket hos Klima- og energifondet i Oslo kommune, samt OBOS Grønt Ansvar.

Etter konvertering

Pavelsgate 5

Det er installert en 15 kW bergvarmepumpe for leveranse av varme inkl. innebygd el-kolbe på 9 kW som spisslast.

Det er videre installert en 15 kW elektrokjele. Systemet er automatisk og kan nåes via NIBE UP LINK via Internett eller APP. Dette kommuniserer over sky-løsning via router og 4G abonnement. Det er skiftet til termosstatiske radiatorventiler i leilighetene samt i trappehus.

Utvendig oljetank er renset, fjernet og innlevert til godkjent deponi sammen med fyrkjele.

Boligenergi har i dette prosjektet bistått sameiet med søknad og innrapportering for støtte fra Klima- og energifondet (Oslo kommune) og OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake.

Økonomi

Pavelsgate 5 har investert 850.000 kroner inkl mva, hvorav 278.000 ble dekket av støtte (ca 33% av total beløpet).

Dette gir i sum et svært kostnadseffektiv anlegg for fremtiden med lave fremtidige fyringsutgifter.

Teknikk

Prinsippskisse bergvarme

Bergvarme er ren solenergi som lagres i bakken, fra vårens første solstråler til høstens siste blad faller. Når vinteren setter inn, er bakken ladet med energi som kan brukes direkte til oppvarming av bygget. Selv på kalde vintre har man energien som trenges på tomten – også når sommeren har vært kjølig og regnfull.

Væsken i slangen sirkuleres og varmes opp av solvarmen som er lagret under bakken. Når væsken passerer gjennom bergvarmepumpen, møter den et annet lukket system med en annen væske. Dette er et kjølemedium, som blir til gass ved veldig lav temperatur.

Denne gassen går videre til kompressoren, hvor den komprimeres og trykket øker. Dette gjør at temperaturen stiger kraftig. Til slutt, via kondensatoren, blir varmen avgitt til husets varmesystem. Samtidig går kuldemediet tilbake til flytende form, klar for å bli til gass – som igjen kan hente mer varmeenergi. Oppgaven til selve bergvarmepumpen er å konsentrere energien så mye at den kan gi deg varmt vann og oppvarming.

Illustrasjon: Bergvarmepumpe med fjell som energikilde

Gjennomført:2019
Byggeår:1933
Antall boliger:5