Meny 

Sameiet Vikingveien 23

Sameiet består av 11 leiligheter med nydelig utsikt utover Oslofjorden. De har konvertert fra fossil olje til bergvarmepumpe.

Eldre borettslag og sameier med oljekjeler mangler ofte kapasitet på strøminntaket, noe som skaper utfordringer ved overgang til for eksempel varmepumpe. Vikingveien er ingen unntak. Sameiet ligger i et tradisjonelt boligstrøk på Nordstrand med noe begrenset kapasitet på strømnettet. Da velges det ofte en kombinasjonsløsning med varmepumpe og bioolje, der varmepumpen gjerne bidrar med over 80% av energien.

Før konvertering

Sameiets fyrrom bestod av tre oljefyrer, hvorav én var i bruk. Disse har stått for oppvarmingen av leilighetene og varmt tappevann. To store beredere for varmtvann ble tidligere brukt, men måtte byttes grunnet dere tekniske levetid.

I midten på bildet ser vi den originale kjelen som for lengst er tatt ut av drift og erstattet med en oljekjel fra 70-tallet til høyre i bildet. Mange varmesentraler har fortsatt gammelt utstyr som er modent for utskiftning.

Etter konvertering

Oppvarming av leilighetene og varmt tappevann gjøres nå av varmepumpen i teknisk rom, som henter energi fra to brønner utenfor sameiet. Én av de gamle oljekjelene er konvertert til biofyring som bistår varmepumpen ved behov, samt er back-up for systemet. Det er satt inn to nye varmtvannstanker og en ekstra spissbereder.

Forventet energibesparelse er omtrent 75 000 kWh/år.

Økonomi

Prosjektet hadde utgangspunkt i en investeringskostnad på omtrent 700 000 NOK eks mva.

Det oppstod behov for å bore en ekstra brønn grunnet mye vann under brønnboring, som førte til at ønsket dybde ikke ble nådd med bare én brønn. Videre ble det avdekket asbest i gammel isolasjon og i en gammel oljefyr. I tillegg var det behov for å reparere deler av den oljekjelen som ble konvertert til biofyring.

Alt i alt resulterte dette i en investeringskostnad på nærmere 1 million kroner.

Christin Kaasa

Prosjektleder

Telefon +47 902 58 167
christin.kaasa@boligeneri.no

Byggeår:1935
Antall leiligheter:11
Antall energibrønner:2
Samlet energiforbruk:135 000 kWh/år