Meny 

Øvre Rosenhoff borettslag

Borettslaget har konvertert fra fossil olje til to propanvarmepumper på til sammen 199 kW. Propan er et naturlig kuldemedium som gjør varmepumpen ekstra miljøvennlig.

Konverterer fra olje til propanvarmepumpe

Øvre Rosenhoff borettslag har valgt å gå fra oljefyring til bergvarmevarmepumpe. På den måten blir de mer miljøvennlige. De ønsker også et ekstra miljøfokus og har valgt en fremtidsrettet varmepumpe med propan som kuldemedium. Varmepumpen fungerer på samme måte som en tradisjonell væske-vann varmepumpe, der energien blir hentet fra bakken ved hjelp av en rekke energibrønner.

Fakta om prosjektet

Hvorfor propan i varmepumpen?

De tradisjonelle gassene som brukes i dagens varmepumper kan bidra til global oppvarming hvis de lekker ut i atmosfæren. En riktig montert og vedlikeholdt varmepumpe er tett, og lekker vanligvis ikke gass til omgivelsene.

Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å redusere bruken av tradisjonelle gasser, blant annet til varmepumper, og gå gradvis over til naturlige kuldemedier. Et alternativ er propan, mens et annet er CO2. Disse gassene bidrar lite til global oppvarming dersom de slipper ut.

Dette er årsaken til at Øvre Rosenhoff borettslag allerede har valgt en varmepumpe med naturlig kuldemedie.

 

Link til Øvre Rosenhoff borettslag

Teknisk rom før oppgradering

Teknisk rom etter oppgradering

Portrett av Håvard Sveahaugen
Håvard Sveahaugen

Energiingeniør

Telefon +47 994 35 953
havard.sveahaugen@boligenergi.no

Even Bjerke fra Boligenergi
Even Bjerke

Energiingeniør/ Fagansvarlig elektro

Telefon +47 976 76 597
even.bjerke@boligenergi.no