Meny 
De fleste betaler fellesutgifter og husleie i sameier og borettslag.

Engelsborg borettslag alias Tertitten

Konvertert fra fossil olje til bergvarmevarmepumper. Alt av det gamle anlegget er tatt vekk og erstattet med nytt. Anlegget sto ferdig sommeren 2019.

Før konvertering

Engelsborg borettslag ble ferdigstilt tidlig på 40-tallet og består av 306 andelsleiligheter. Oppvarmet areal på omlag 20 000 m2.

Varmen i radiatorene og varmtvannet kom fra to gamle fyrkjeler i kombinasjon med to elektrokjeler.

Radiatoranlegget er modernisert i nyere tid med termostatiske radiatorventiler, som er med på å redusere forbruket av varme.

Årlig historisk forbruk til oppvarming og varmtvann var på ca. 2,6 mil. kWh. før konvertering til bergvarmepumpe.

Konverteringen ble gjennomført i perioden januar 2019 til og med juli 2019.

Link til Engelsborg borettslag

Etter konvertering

Det er installert åtte varmepumper og én ny elektrokjele, i tillegg til at fyrkjelen har blitt konvertert til bioolje. Sentral driftskontroll (SD-anlegg) er installert, som gir mulighet til kontinuerlig optimalisering og overvåking av anlegget. Varmepumpene henter energi fra 36 energibrønner. Varmepumpene varmer også opp varmtvann til en berederpark på totalt 7500 liter.

Forventningen er ca. 65% lavere årlig kostnad til produksjon av varme og varmtvann.

Hovedutfordringen i prosjektet var at det ble konstatert alunskiferholdige masser, masser som mest sannsynlig var brukt som fyllmasser i de øverste lag under byggetiden, på eiendommen.

Alunskiferholdige masser medførte deponering i henhold til gjeldende krav for håndtering av miljøfarlige forurensede masser.

Teknisk rom før oppgradering

Teknisk rom etter oppgradering

Prosjekt gjennomført:2018/2019
Byggeår:1941
Antall boliger:406