Meny 

Ulven borettslag

Borettslaget er i gang med konvertering fra fossil olje til bergvarmepumper. Samtidig oppgraderes strømforsyningen til samtlige blokker, slik at varmepumpene og elbilladerne får nok kapasitet. Det skal installeres 19 varmepumpesentraler og bores 88 dype energibrønner.

Lønnsom investering

Å fyre med fossil olje har historisk vært rimelig. På begynnelsen av 2000-tallet kostet én liter fyringsolje ca. 4 kr. Da ble prisen for 1 kWh omtrent 50 øre medberegnet virkningsgraden. Nå koster fossil olje omtrent 11 kr for én liter, som vil si at 1 kWh vil koste i underkant av 1,5 kr. Prisen på bioolje varierer imidlertid veldig avhengig av dens kvalitet, og kan koste opp mot 17 kr per liter inkludert moms. Da vil 1 kWh koste over 2 kr.

Å konvertere til en bergvarmepumpeløsning reduserer ofte fyringskostnadene med omtrent 60%. Dette vil variere avhengig av hvor flink borettslaget eller en driftsorganisasjon er til å optimalisere anlegget og bruksmønsteret til beboerne. Besparelsen er estimert til å dekke hele investeringen over en 30 års periode. På denne måten blir varmepumpeanlegget med full oppgradering av hovedstrømnettet helt selvfinansierende. Om borettslaget hadde bestemt seg for å bygge om til bioolje istedet for løsning med varmepumper hadde borettslaget måtte øke husleien.

Nå blir resultatet oppgradert strømnett og varmepumper i hver blokk uten økte fellekostnader.

Bergvarmepumper

Det er valgt moderne varmepumper som utnytter gratis energi fra bakken. Varmepumpene har innebygget frekvensomformer som gir en trinnløs regulering av effekten ut på varmeanlegget. Varmepumpene har også innebygget en ekstra veksler som gir høyere temperatur på det varme tappevannet, en såkalt hetgassveksler.

 

Link til Ulven borettslag

Dagens varmeanlegg

Dagens fyringsanlegg er gammelt og trenger oppgradering. Det er to gamle oljekjeler og én gammel høyspent elektrokjel som forsyner Ulven og Helsfyr borettslag med varme og varmtvann via et lokalt rørsystem i bakken (nærevarmenett).

På bakgrunn av forbudet mot bruk av av fossil olje til oppvarming etter 1.januar 2020 og gammelt utstyr engasjerte borettslaget Boligenergi til å gjøre et forprosjekt. Vi tok frem flere alternativer, blant annet konvertering til bioolje som faktisk er det billigste med tanke på investering. I samhandling med styret og ekstraordinær generalforsamling besluttet borettslaget enstemmig å konvertere til varmepumper med full oppgradering av strømnettet frem til hver blokk, på tross av at dette genererte høyest investering. 

Oppgradering av strømkapasiteten

Kravet til stadig flere elektriske komponenter på kjøkkenet og vaskemaskin i hver leilighet øker behovet for mer strøm til hver blokk. I tillegg kommer behovet for strøm til varmepumpene og elbilladerne på toppen av en allerede begrenset kapasitet. Borettslaget vil derfor legge nye kabler til hvert bygg og samtidig oppgradere transformatorer. På denne måten kan Ulven borettslag møte morgendagens krav til elektrifisering og oppnå en sterkere miljøprofil.

En væske-til-vann-varmepumpe henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann. Disse energikildene holder mye jevnere temperatur enn uteluft, som er energikilden til luftbaserte varmepumper. Derfor gir væske-til-vann-varmepumper den høyeste energibesparelsen. De kan gi tre til fire ganger så mye varme som den strømmen de bruker.

Bergvarmepumper

Dagens oppvarming, to oljekjeler og en elkjel

To oljekjeler og én elkjel forsyner i dag Ulven og Helsfyr borettslag med varme og varmt vann via et lokalt rørsystem i bakken (nærevarmenett). Både oljekjelene og elkjelen er gamle og modne for sanering.

Energibrønner på hele 340 meter

Det er planlagt å bore 90 dype energibrønner som skal forsyne 19 varmepumpeanlegg i Ulven borettslag. Hver blokk får sitt eget varmepumpeanlegg som skal erstatte energien fra olje og elektrokjelene. Vanligvis bores det energibrønner på 200-300 meters dybde, men de siste årene er det blitt vanligere å bore dypere. Med dypere brønner oppnås det noe høyere temperatur fra bakken som gjør at besparelsen blir bedre. For hver grad temperaturen øker inn i varmepumpen bedres effektiviteten med 3-4%.

Rototec er i full gang med boring av 90 dype energibrønner.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for mer informasjon

Even Bjerke fra Boligenergi
Even Bjerke

Energiingeniør/ Fagansvarlig elektro

Telefon +47 976 76 597
even.bjerke@boligenergi.no

Byggeår:1954
Antall leiligheter:439 + noen utleieleiligheter
Antall dype energibrønner:90
: