Meny 
 

Reduserte fyringsutgifter

Vi er en energientreprenør som bistår borettslag og sameier å redusere sine fyringsutgifter. Vi gjennomfører ENØK-analyser og utfører anbefalte tiltak i samråd med styret og beboerne. Mange tiltak er i tillegg helt selvfinansierende.

Bilderesultater for korona

Løpende informasjon om

utbruddet av koronaviruset

Energientreprenør

Boligenergi er en energientreprenør som arbeider for et effektivt og fornybart samfunn, og som hjelper kunder å redusere kostnader til energi og strøm. Gjennomførte prosjekter viser at energiøkonomisering er lønnsomt og helt selvfinansierende; besparelsen dekker renter og avdrag. Resultatet blir et nytt og moderne anlegg, bedre energikarakter og ingen økte fellesutgifter.

Ring oss eller inviter oss på en befaring, våre ingeniører bistår gjerne.

Enøk for fremtiden

Tall fra SSB viser at 40 % av Norges totale energibruk kommer fra bygninger. Både boligselskaper og enkeltindivider kan påvirke kampen mot klimautfordringene – og samtidig spare penger.

Mer om ENØK for fremtiden

Prosjekter

Ulven borettslag

  • har etablert 88 energibrønner på 340 meter hver
  • har oppgradert to trafoer og etablert en tredje trafo for økt elkapasitet
  • har etablert 19 nye tekniske rom med desentralisert varmepumpe for varme og tappevann
De fleste betaler fellesutgifter og husleie i sameier og borettslag.

Engelsborg borettslag alias Tertitten

  • består av 306 leiligheter bygget tidlig på 40-tallet
  • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
  • forventer en besparelse på om lag 65%
Vis flere prosjekter