Meny 
 

Tjenester

Vi tilbyr robuste energisystemer for borettslag- og sameier

De fleste borettslag og sameier har energiutgifter som utgjør en betydelig del av felleskostnadene. Investeres det i anlegg som reduserer kostnadene til for eksempel ventilasjon, lys, oppvarming og annet energikrevende utstyr blir resultatet ofte at tiltakene er helt selvfinansierende. Typisk kan det være varmepumper og varmegjenvinnere. Det er viktig å se helheten i bygget for å ivareta optimal komfort og inneklima, samtidig som det reduserer energibruk og oppfyller myndighetenes krav.

Boligenergi AS leverer tjenester innen:

 

ENØK

Energieffektivisering (ENØK) – her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07)

Energisparegaranti (EPC)

Her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS6430)

Lokal energiforsyning

her beskrives varmeanlegg bla. varmepumpe, bioolje, fjernvarme, el kjel, solenergi mv (Både rådgivning NS 8402, totaltekniske entrepriser 8407)

El bil ladning

Tekst

Service og drift

Service og drift

Varmesentral

Varmesentralen er selve motoren i det vannbåren varmeanlegget, den leverer varme til radiatorene og varmer opp varmtvannet. Bildet over viser en typisk varmesentral i et middels stort borettslag, der det er installert en elektrokjele og to varmepumper. Varmepumpene henter gratis energi fra bakken.

Oljetank

Typisk oljelekkasje fra en gjennomrustet ståltank. Kostnad for utbredelse ca 1,4 mill. En av kostdansdriverne er at forurenset masse som må deponeres.