Tjenester

Vi tilbyr robuste energisystem for borettslag- og sameier.

De fleste borettslag og sameier har energiutgifter som utgjør betydelig del av felleskostnadene. Reduksjon av denne budsjettposten skjer først når du installerer enkle tiltak i bygningsmassen, fyrrom, eller i leilighetene og fellesarealene. Det er viktig å se helheten i bygget for å ivareta optimal komfort og inneklima, samtidig som det reduserer energibruk og oppfyller myndighetenes krav. Vi i Boligenergi tror på et energieffektivt og fornybart samfunn, og ønsker derfor å hjelpe kundene våre med å finne gode og smarte energiløsninger som er lønnsomme, framtidsrettet og gir god komfort for beboerne. Vi installerer også nye ladesystemer for el biler med smarte systemer. Dette hevder mange av våre kunder øker verdien på boligen vesentlig.

Vi kan tilby tjenester som:

  • Prosjektering, HMS – og prosjektledelse
  • Fornybar energi som bergvarmepumpe, luft-vann varmepumper, fjerning av oljetank, konvertering til bioolje, fjernvarme, vannbåren varme
  • El bil lade systemer / infrastruktur for el bil ladeanlegg i boligsameier.
  • Energieffektivisering av øvrige tekniske anlegg (ventilasjon, belysning, automasjon, isolasjon mv).
  • Bistå søknadsprosess for tilskudd fra Enova, Husbanken, Klima- og energifondet Oslo kommune mv.
  • Bistå med oppgradering av elektrisk inntak for mer effekt / strøm til nye energikilder/ el bil anlegg gjennom el.smart.
  • Gir garanti på energireduksjon ved installasjon av anbefalte tiltak
  • Utarbeide ENØK-analyse, forprosjekt eller mulighetsstudier
  • Rådgivning for byggherre, styret
  • Oppfølging i garantiperioden, service- og driftsavtale, løpende driftsoptimalisering, kontroll og overvåking via AEOS (automatisk energiovervåking) eller SD anlegg (sentral driftskontroll)


Del på facebook

Kontaktskjema