Tjenester

Vi har gode energiløsninger for eksisterende borettslag- og sameier. Alle kunder har individuelle behov; og vi levere tjenester og produkter du skal bli fornøyd med.

De fleste borettslag og sameier har energikostnader som utgjør betydelig del av felleskostnadene. Reduksjon av denne budsjettposten skjer først når du installerer enkle tiltak i bygningsmassen, fyrrom, eller i leilighetene og fellesarealene. Det er essensielt å se helheten i bygget for å ivareta optimal komfort og inneklima, samtidig som det reduserer energibruk og oppfyller myndighetenes krav. Vi i Boligenergi tror på et energieffektivt og fornybart samfunn, og ønsker derfor å hjelpe kundene våre med å finne gode og smarte energiløsninger som er lønnsomme, framtidsrettet og gir god komfort for beboerne.

Vi kan tilby tjenester som:

  • Totalentrepriser
  • Energieffektivisering (ENØK)
  • Fornybar energi for varme- og tappevanns
  • Prosjektering, HMS – og prosjektledelse
  • Finansiering fra Enova/andre
  • Garanti på energireduksjon
  • ENØK-analyse, forprosjekt eller mulighetsstudier
  • Rådgivning
  • Oppfølging, driftsoptimalisering, serviceavtaler mv.
  • Energiattest eller Energivurdering av tekniske anleggDel på facebook