Varmtvann

Sparer masse penger på bergvarme

For to år siden byttet Østre Kragskogen sameie i Oslo ut de gamle varmtvannstankene med nye, og gikk over til bergvarme. Tiltaket resulterte i at de nå sparer over en kvart million kroner årlig i reduserte strømutgifter, hvis man tar utgangspunkt i en strømpris på en krone per kilowattime.

– Kostnaden for tiltaket merkes ikke på fellesutgiftene og det kommer ikke til å ta mange år før vi har nedbetalt hele investeringen med energibesparelse, sier vaktmester Lyngedal.

Varmtvannsberederen røk

Da kolben på den ene varmtvannsberederen røk, fikk sameiet OBOS til å innhente pristilbud fra tre ulike leverandører.

– Vi mistet varmtvannet i 96 leiligheter. Det var en prekær situasjon. Varmtvannsberederen var såpass gammel at den var gått ut av produksjon, så det ville ta flere måneder å få produsert en ny kolbe. Derfor bestemte vi oss for å bestille nye, sier Lyngedal.

Samtlige av leverandørene anbefalte sameiet samtidig å bore etter bergvarme.

Sparer masse penger på å ha bergvarme Boligenergi borettslag sameie

SPARER PENGER HVER DAG: – Det er blitt en artig oppgave å sjekke strømforbruket og sammenlikne det med hva vi brukte før, sier vaktmester Inge Lyngedal i Østre Kragskogen Sameie.

Installerte varmepumper og flere beredere

– Boligenergi AS skilte seg ut med det beste tilbudet. Derfor gikk vi for dem, sier Lyngedal.

Totalt kostet rive-, rørlegger- og elektrikerarbeidet 1,5 million kroner. Én million for boring og varmepumpene, totalt 2,5 millioner.

– Det utgjør ikke all verdens penger når det skal fordeles etter eierbrøk på 223 leiligheter og en næringsdel, sier Lyngedal.

De tre eldre berederne på 8 000, 10 000 og 6 000 liter ble erstattet med tyve mindre beredere på 400 liter. Tre varmepumper sørger for å omforme energien de får fra til sammen åtte borehull, på 250 meters dyp, fordelt på tre steder. Varmen utgjør to til fire varmegrader ekstra om vinteren, og seks til åtte varmegrader ekstra om sommeren.

– De få gradene sparer oss for mye strømutgifter. Vi varmer kun opp vann, men hadde vi bodd på en mer moderne plass, kunne vi også ha utnyttet energien til andre ting, for eksempel oppvarming av gårdsplassen, sier Lyngedal.

Prosjektet gikk på skinner

Hele byggeprosjektet fra start til slutt tok cirka et halvt år. Et provisorisk anlegg sørget for vanntilførsel til beboerne mens arbeidet pågikk. Totalt mistet beboerne vannet bare noen få timer, ifølge Lyngedal.

– Jeg har over 25 års erfaring som vaktmester i sameiet, men har aldri vært med på et så ryddig prosjekt. Prosjektlederen i Boligenergi sørget for at all samkjøring mellom de forskjellige håndverkerne gikk smertefritt, og han var lett tilgjengelig under innkjøringsperioden, sier Lyngedal.

Denne saken baserer seg på følgende artikkel: Sparer masse energi med jordvarme

Boligenergi har gjennomført flere prosjekter med varmepumper og bergvarme i borettslag og sameier, og leverer også service og vedlikehold på ferdige anlegg.


Del på facebook

Varmepumpe med smart overvåking

Et sameie på Sagene har nå fått installert en varmepumpe som leverer varme fra avtrekksluft til tappevann, og sparer nå energi som ellers ville forsvunnet ut i lufta. Vi har tidliger skrevet om dette prosjektet og muligheter for overvåking her.

Varmepumpen overvåkes av et system som registrerer hvordan anlegget og de viktigste komponentene fungerer. Man kan til enhver tid logge seg på en nettside og lese av energibruk og energibesparelser. I tillegg kan man se hvor høye temperaturer som leveres, samt hvor høy effekt ventilasjonsviften og kompressoren går på.

Oversikt overvåking varmepumpe Cityvex Boligenergi

Slik ser det ut når man logger på det nettbaserte systemet for overvåking av varmepumpen. Her kan man lese av energiforbruk og -besparelser, samt følge med på temperaturer, vannmengder og effekt på vifte og kompressor. Oppdateringene skjer kontinuerlig.

Her kan man også stille inn anlegget slik at viften eller vanntemperaturen automatisk skrus ned når behovet er lavere, for eksempel under arbeidstid eller på nattestid.

Ved feil, vil overvåkingssystemet sende en feilmelding, slik at feilen oppdages og kan rettes så raskt som mulig.

Graf temperaturer varmepumpe Cityvex Boligenergi

Grafen over viser temperaturer inn og ut av varmepumpen, og kan hentes ut fra systemet for overvåking. Her vises utviklingen på en tirsdag morgen.

Mer om dette varmepumpesystemet, og hvordan det kan kombineres med enda flere energikilder: Kompakt varmepumpesystem

Oppgradert varmtvannsanlegg

Se bilder fra vårt siste ferdigstilte prosjekt.

I dette borettslaget på Vestli i Oslo ble tappevannet tidligere varmet av sentrale varmtvannsberedere, men berederne var gamle og anlegget brukte mye energi. Nå er rommene oppgradert med varmepumper og nye tanker og annet moderne utstyr. I tillegg er berederrommene pusset opp og reparert, og det er installert sensorstyrt LED-belsyning med lavt energiforbruk.

Tappevann beredere rom gammel

Det største berederrommet før det ble pusset opp og oppgradert.

Varmepumpe ferdig varmesentral belysning tappevann Boligenergi 12

Samme rom i oppgradert stand.

Varmepumpe oppgradert ferdig varmesentral belysning tappevann Boligenergi 32

Det minste rommet etter oppgradering.

Med det nye systemet forventes det at borettslaget kan spare rundt 350.000 kWh i året.

Mer om prosjektet og bilder fra bygningen finnes her.

Nye varmepumper

Boligenergi ferdigstiller i disse dager et varmepumpeprosjekt for et borettslag i Vestli i Oslo.

Her var det tidligere vanlige elektriske varmtvannsberedere som produserte varmtvannet til alle blokkene i borettslaget. Berederene nærmet seg slutten av levetiden, og noen var allerede defekte. Da borettslaget skulle bytte ut disse, valgte de å investere i varmepumper som henter varme fra energibrønner i bakken, i tillegg til nye beredere. Dette betød økte investeringer, men med gratis varme fra varmepumpen vil dette systemet gi lavere energikostnader hvert år, og være den billigste løsningen i lengden.

I tillegg til nytt energisystem, gjennomfører også Boligenergi flere mindre tiltak på anleggene. Berederrommene er oppgradert med energisparende LED-belysning som styres med bevegelsessensorer. Gulv, tak og vegger er pusset opp, og avløpskummer som manglet er installert.

Tappevann beredere rom gammel

Det ene rommet – før oppgradering og i dag.

Rørlegger og elektriker ferdigstiller arbeidet i det andre rommet.

Rørlegger og elektriker ferdigstiller arbeidet.

Les også vår artikkel om et lignende varmepumpeprosjekt: Varmtvannet varmes av bergvarme

Kompakt varmepumpe system

Varmepumpe i samme enhet som varmeveksler og vifte

EnergiRapporten skrev nylig en artikkel om Boligenergi AS og det kompakte varmepumpe-systemet Cityvex, som er installert i to høyblokker på Storo. Rapporten er gjengitt nedenfor:

Boligenergi AS har installert to aggregater med varmepumpe-teknologi som skal gjenvinne avtrekksluft i to boligblokker i Oslo. – Det spesielle med disse er at varmepumpen er i samme enhet som varmeveksleren og viften.

– Dette er en ny måte å tenke på. Man setter varmepumpen oppe på loftet nær energikilden, og får varmevekslet med en gang. Deretter sendes det varme vannet ned i kjelleren og inn på akkumulatortanken, sier daglig leder Martin Schjølberg i Boligenergi AS til Tekniske Nyheter.
– Med dette systemet slipper man den tradisjonelle glykolkretsen inne i blokka. Det er flere som har hatt problemer med lekkasje fra glykol. Nå bruker man kjølemediet R410A fra taket til innermodulen, og sender varmt vann derifra og ned, sier Schjølberg.
Boligenergi AS har installert Cityvex, som systemet heter, i to blokker i Grefsenveien i Oslo.
– Det er viktig å isolere rørledningene ned til kjelleren, slik at det ikke blir et stort varmetap. Isteden for å sende fem graders vann fra taket og ned, så sendes det nå ned vann på 45 til 50 grader, sier Schjølberg.
Cityvex er et prefabrikkert system som produseres av leverandøren ENSO og består av to enheter/moduler.
– Hovedenheten inneholder ECvifter, en varmepumpemodul og styresystemet. Enheten kan plasseres innendørs på loft, teknisk rom eller på taket som et vanlig tradisjonelt ventilasjonsaggregat med kjølebatteri, sier Schjølberg.
– Det unike med Cityvex er at denne enheten er satt sammen av alle de enhetene som et tradisjonelt system består av. Forskjellen ligger i at dette systemet er mer kompakt og spesialtilpasset
gjenvinning av ventilasjon, sier Schjølberg.
Enheten tåler norske klimaforhold, og systemet kan operere ned til – 22 C° uten problemer. Den andre enheten består i hovedsak av en varmeveksler som veksler varme mellom varmepumpen og forvarmingen av tappevannet.
– Denne enheten må plasseres innendørs. Enhetene kobles sammen ved hjelp av et kobberrør hvor kuldemediet sirkulerer mellom modulene, henter varme fra avtrekksluften og tilfører varme til tappevannet, sier Schjølberg.
Systemet blir prefabrikkert og testet av ENSO før det sendes til Norge. Som totalentreprenør vil Boligenergi ha ansvaret for prosjekteringen, monteringen og at systemet fungerer tilfredsstillende i henhold til forventet levetid, tekniske spesifikasjoner og myndighetskrav.

Høyere COP med varmepumpe

– En av fordelene med Cityvex i forhold til tradisjonelle systemer er at Cityvex har en veldig stor fordampercoil hvor fordampningstemperaturen er veldig nær temperaturen til ventilasjonsluften
etter at den har passert coilen til fordamperen. Dette gir en betydelig bedre varmeoverføring i forhold til tradisjonelle systemer, sier Schjølberg.
– For eksempel er fordampningstemperaturen +6 °C, mens etter coilen er ventilasjonsluften + 8
°C. Dette skal gi en COP på hele 4,05, men i virkeligheten har vi sett høyere COP, sier Schjølberg.
– Tradisjonelle systemer har vanligvis en fordampningstemperatur på – 2 °C og en COP på rundt 3,34. Cityvexsystemet er derfor mer effektivt enn tradisjonelle systemer.
– Dersom man sammenlikner med elektrisitetsforbruket i tradisjonelle systemer, vil man med Cityvexsystemet benytte cirka 6 000 kWh mindre energi. Dette gir en besparelse på cirka 12 000 kWh for to blokker, sier Schjølberg.

Kombineres med solvarme

Systemet kan kombineres med solvarme. – Solfangere bruker en vanlig glykolkrets som veksles inn på mellomkursen som går ned til akkumulatortankene, sier Schjølberg.

Solfangere montert til Cityvex-system på tak

Cityvex kan kombineres med solfangere.

Kjøp fra utlandet gir bedre lønnsomhet

Varmpepume systemet blir produsert på fabrikk i Europa, og det benytter førsteklasses komponenter fra internasjonale leverandører som Mitsubishi, EBM Papst og Saia-Burgess Controls. – Det gjør at vi får dette rimeligere enn hvis vi skulle kjøpt dette i Norge. Videre fører dette til at vi ofte oppnår lønnsomhet i prosjekter som vi ikke ville ha fått hvis vi hadde kjøpt dette i Norge. Dette er noe som kommer sluttkunden til gode, sier Martin Schjølberg.

Artikkelen er hentet fra EnergiRapporten Nummer 11 2015, publisert av Tekniske Nyheter.
Link til artikkelen her.

Ta kontakt med Boligenergi AS i dag for å avklare om dette kan være en aktuell varmpepumpe installasjon som bedrer miljø, reduserer energiutgifter og gir robust og smartere løsninger.

Ring 22 89 13 00 eller send oss en e-post: post@boligenergi.no

Energismart ventilasjon

Mange leiligheter har dårlig ventilasjon, og beboere må ofte velge mellom tett inneluft eller å få kald luft utenfra gjennom ventilasjonsanlegget. Dårlig inneluft kan blant annet føre til mugg på overflater eller dårlig helse for beboerne. Samtidig går mye energi tapt når man slipper den varme lufta ut og bytter den ut med kald luft. Myndighetene har pålagt nye bygg å ha balansert ventilasjon, der man gjenvinner varmen fra lufta som slippes ut. Eldre bygg har ikke denne muligheten, og de har som regel også mindre frisk luft enn anbefalt.

Det finnes heldigvis en god løsning på problemet

Cityvex er en elegant løsning som gir et lavere energiforbruk, samtidig som den sikrer et tilfredsstillende inneklima. Med Cityvex ledes avtrekksluften gjennom en varmeveksler før den slippes ut over tak. Varmen som samles opp brukes videre i en varmepumpe som hjelper til med å varme opp tappevannet i blokka. På denne måten blir mesteparten av varmen fra inneluften brukt videre i stedet for å sløse den bort og fyre for kråka.

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Alt i alt vil energibehovet og kostnadene for oppvarming av tappevann på generelt grunnlag reduseres med over 75 % sammenlignet med vanlige elektriske beredere. Systemet kan også benyttes i kombinasjon med gulvvarme og håndkletørkere, og da vil kostnadene til oppvarming av rom reduseres med rundt 15 %. Cityvex-systemet inkluderer et moderne styringssystem som gir god kontroll på ventilasjonen, slik at for eksempel ventilasjonen skrus av når man er på jobb.

For tiden har Boligenergi et prosjekt der det skal leveres ventilasjonsløsning med Cityvex til to boligblokker i Oslo. Prosjektet får økonomisk støtte fra Enova.

Ta kontakt ved valg av ventilasjonsløsning

Cityvex passer ikke for alle boliger, men det finnes flere gode alternative løsninger for å få bedre ventilasjon og godt inneklima uten å sløse med energi og penger. Boligenergi gjennomfører helhetlige vurderinger av boliger for å sørge for at den mest energieffektive løsningen blir installert.

Varmtvannet varmes av bergvarme

Da Østre Kragskogen boligsameie trengte å bytte ut sine varmtvannsberedere fra 80-tallet, valgte de å hente deler av varmen direkte fra fjellet ved hjelp av energibrønner og varmepumper. Ved hjelp av 9 energibrønner som ligger skjult under jorda rett i nærheten, kan de hente gratis og fornybar energi til tappevannet året rundt.

Store deler av Oslo har svært gunstige forhold for bergvarmepumper, med hard steingrunn og kort vei ned til fjellet. Her er det ekstra mye energi å spare ved å bruke energibrønner, og dette har blitt en populær teknologi i området, både til oppvarming av rom og varmtvann. Anleggene skreddersys til hvert enkelt borettslag eller sameie for å sikre størst mulig energisparing. En ENØK-analyse vil avsløre om et slikt tiltak er gunstig, og avdekke andre muligheter for å spare energi og kostnader.

Les også: Gratis energi fra jorda med bergvarme

Boligenergi har sammen med Obos Prosjekt AS prosjektert varmepumpesystemet og vært ansvarlig for arbeidet fra start til slutt. Systemet består i dag av tre nye beredere med varmepumper, som totalt har en effekt på 80 kW. Energibrønnene som henter bergvarme er ca. 260 m dype og fylt med en spritblanding som tar opp og frakter varmen fra fjellet. Pumpene som sirkulerer væsken i varmepumpesystemet er frekvensstyrte, noe som gir ekstra god utnyttelse av energien. Boligenergi har også installert målere flere steder i systemet for å overvåke energibruken og sørge for at varmepumpen går som den skal, slik at energibesparelsen blir som planlagt.

Nye standardberedere drevet på kun elektrisitet ville kostet 1,5 millioner kroner, men sameiet besluttet å investere 1 million ekstra for å få det nåværende systemet. Dette er en fornuftig investering, siden sameiet vil spare rundt 350.000 kWh i året, noe som er en energibesparelse på over 50 %. Slik vil varmepumpen betale seg selv tilbake i løpet av noen år, og deretter føre til lavere kostnader totalt. I tillegg vil energien gi lavere klimautslipp og føre til en bedre energikarakter for leilighetene.