Oljetank

Boligenergi kan hjelpe dere med å bli oljefri. Vi tilbyr tjenester slik at dere kan kvitte dere med oljekjelen og oljetanken og få inn et mer miljøvennlig og kostnadseffektivt system. Det kan være konvertering til for eksempel varmepumpe (bergvarme, jordvarme, luft, sjø), bio-anlegg, elektrokjele eller solfangeranlegg.

På tide å fjerne oljefyren?

Myndighetenes mål er utfasing av fossilt brensel, din gevinst er lavere energiutgifter og bedre klima!

Oljekjele gammel oljebrenner oljefri sameie borettslag Boligenergi AS

Du kan spare mye hvert eneste år i energikostnader ved å bytte ut oljefyren med en alternativ energikilde. Boligenergi AS installerer blant annet varmepumper med ulike energiopptak som sikrer en robust og fremtidsrettet energiløsning i boligselskaper.

Når våre kunder skal velge, velger de aller fleste miljø- og klimavennlige energiløsninger. Selv om oljefyr til oppvarming og tappevann har vært en standardløsning for mange boligselskap, pågår det nå en nasjonal omlegging til mer klimavennlig energiproduksjon.

Svært mange boligselskap har varmesystem med temperaturer som viser seg å være gunstige også for varmepumper. I tillegg deltar virkemiddelapparatet (Enova og Klima – og energifondet i Oslo kommune og andre kommuner) med økonomisk støtte både til nyinstallasjonen samt til fjerning av den gamle «forhistoriske» fossile installasjonen.

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 1.1.2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger, og som grunnlast i øvrige bygg. De gunstige økonomiske støtteordningene forsvinner snart (når forbudet inntrer), så start opp og søk mer informasjon om ditt boligselskap allerede i dag!

Vil du at vi tar kontakt med deg? Boligenergi AS kan veilede og gi råd gjennom prosessen, vi kan også levere komplett ferdige anlegg med garanti for funksjon og energireduksjon! Vi skal også være garantist for at du får en fremtidsrettet energiløsning, derfor ser vi også på energilekkasjer som det er lønnsomt å tette. Dette sikrer energieffektiv drift av varmesentralen i mange år fremover.

Legg igjen ditt telefonnummer, så skal vi kontakte deg i løpet av 1 virkedag. (Saken fortsetter under skjemaet.)

Visste du at nordmenn ikke vil ha oljefyr med på boligkjøpet?

63 % (mer enn 6 av 10) respondenter synes oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger viser en undersøkelse YouGov har gjennomført for Enova.

Det finnes mange fornybare alternativer som kan erstatte fyring med fossil olje og parafin. For å stimulere til overgangen fra oljefyr til oppvarming med fornybar energi vedtok Stortinget i klimaforliket at det i en overgangsperiode skulle etableres støtteordninger. Enova Svarer (tlf. 800 49 003) kan også gi utfyllende informasjon.

Fjerne gammel oljetank sameie borettslag Boligenergi AS gravemaskin

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin kan gå lekk. Oljeforurensning fra slike tanker utgjør en miljørisiko – men også en helserisiko – i form av spredning av flyktige forbindelser og luktproblemer inne i rammede bolighus, og risiko for spredning av olje til drikkevannsbrønner. Alle som eier en nedgravd oljetank har ansvar for at denne er i forsvarlig stand. Eierne (styret i et boligselskap) plikter å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning


Del på facebook

Fra oljetank til boder

Som et alternativ til en noe mer kostbar installasjon slik som bergvarme, kan det være ett godt alternativ å koble seg til fjernvarme. Det valget gjorde sameiet i Sinsenveien 14-16-18 før fyringssesongen 2014. Boligenergi ble valgt som entreprenør for jobben. Vi kjenner godt kravene til Hafslund Varme om innvendige arbeider, samt hjelper borettslaget, om ønskelig, med søknad om støtte fra Bymiljøetaten.

Ferdigstillelsen av hele prosjektet er i disse dager og sameiet kan fremover forvente seg lavere energikostnader og mye mindre vedlikeholdskostnader.

Konverteringen har frigitt mye plass.

Der det tidligere sto varmtavannsberedere og en innebygget oljektank på 15.000 liter er det gjennom Boligenergi satt opp boder i det som nå er lyse og fine lokaler. Sameiet kan nå selge eller leie ut bodene og generere inntekter.

Prosessen

I Sinsenveien sørget Boligenergi for å ordne alt fra maling, elektroarbeider, boder, gulvavretting til prosjektering og etablering av røranlegget på sekundærsiden av kundesentralen til Hafslund Varme. Boligenergi sørger for riktig og økonomisk regulering av temperaturen ut på varmeanlegget på sekundærsiden av kundesentralen. Når prosjektet er ferdig får kunden en komplett FDV-dokumentasjon som vil gjøre at ett nytt styre eller andre personer lett kan sette seg inn i prosjektet. Ved å ta inn Boligenergi i prosjektet har du en part å forholde deg til under hele prosessen.

Det samme rommet: Etter at berederene var fjernet ble rommet malt med 2 strøk hvit maling og bodene ble satt opp. Ved å fjerne oljetank har borettslaget fått utnyttet plassen til bodlokaler. Totalt seks boder er blitt etablert og kan selges eller leies ut til beboerene