Cityvex

Det ligger i lufta på Elverum

Cityvex tak Elverum Grøndalsbakken Luft Ventilasjon Borettslag Boliogenergi

Grøndalsbakken borettslag satser innovativt ved å ta i bruk kjent teknologi på ny måte, og gjenbruker varmen fra boligene til oppvarming av tappevann og bygninger.

Borettslaget består av 3 blokker på 4 etasjer med totalt 108 boliger. 27 vifter på taket av blokkene sørget for ventilering, men mye energi gikk tapt. Etter nærmere 40 års drift ble det klart at viftene måtte skiftes ut, og Boligenergi har nå levert en fremtidsrettet og miljøsmart løsning som ivaretar innemiljø og gjenvinning av varmen før den sendes ut over tak.

Kort fortalt fungerer det på følgende måte: Luften fra hver leilighet trekkes ut gjennom luftekanaler opp til aggregater på taket. Energien fra varmluften trekkes ut og varmer opp en gass som i sin tur varmer opp vannet som går til romoppvarming eller forvarming av tappevann.

Kinderegg-effekt!

Foreløpige beregninger viser at det som før var en ren utgiftspost (gamle vifter som trekker ut luft via kanaler til bad, kjøkken og andre rom), nå har redusert de årlige energiutgiftene med nær 400.000 kWh årlig! Vi reduserer innkjøpt fjernvarme med den energien vi gjenvinner, noe som gir en miljøgevinst både lokalt og globalt.

Til slutt har kvaliteten på innemiljøet økt med et nytt og mer effektivt avtrekkssystem som bedrer inneklima og reduserer fuktproblemer.

Se Bolig & Miljø sin artikkel om prosjektet.

Stort potensial for mer energieffektiv bygningsmasse

Svært mange borettslag og sameier kan implementere slike teknologier i kombinasjon med eksisterende infrastruktur. Videre kan systemet bygges ut med solfangere eller lignende for høyere fornybar andel. Ingen kan fakturere for bruk av solenergi, så dette gir robuste og fremtidsrettede løsninger.

Vil du vite mer?
Kontakt Boligenergi på 22 89 13 00 eller post(at)boligenergi.no

Varmepumpe med smart overvåking

Et sameie på Sagene har nå fått installert en varmepumpe som leverer varme fra avtrekksluft til tappevann, og sparer nå energi som ellers ville forsvunnet ut i lufta. Vi har tidliger skrevet om dette prosjektet og muligheter for overvåking her.

Varmepumpen overvåkes av et system som registrerer hvordan anlegget og de viktigste komponentene fungerer. Man kan til enhver tid logge seg på en nettside og lese av energibruk og energibesparelser. I tillegg kan man se hvor høye temperaturer som leveres, samt hvor høy effekt ventilasjonsviften og kompressoren går på.

Oversikt overvåking varmepumpe Cityvex Boligenergi

Slik ser det ut når man logger på det nettbaserte systemet for overvåking av varmepumpen. Her kan man lese av energiforbruk og -besparelser, samt følge med på temperaturer, vannmengder og effekt på vifte og kompressor. Oppdateringene skjer kontinuerlig.

Her kan man også stille inn anlegget slik at viften eller vanntemperaturen automatisk skrus ned når behovet er lavere, for eksempel under arbeidstid eller på nattestid.

Ved feil, vil overvåkingssystemet sende en feilmelding, slik at feilen oppdages og kan rettes så raskt som mulig.

Graf temperaturer varmepumpe Cityvex Boligenergi

Grafen over viser temperaturer inn og ut av varmepumpen, og kan hentes ut fra systemet for overvåking. Her vises utviklingen på en tirsdag morgen.

Mer om dette varmepumpesystemet, og hvordan det kan kombineres med enda flere energikilder: Kompakt varmepumpesystem

Energi fra avtrekk til varmtvann

Avtrekk i leiliheter gir friskere luft, men fører også til at mye energi går tapt. Lufta som trekkes ut av rommene er gjerne på over 20 grader, og slippes som regel rett ut til lufta utendørs. Det mange ikke vet, er at denne energien kan utnyttes til annet bruk i huset, for eksempel til å varme opp tappevann eller til å varme radiatorer eller gulv.

Boligenergi arbeider for tiden med et prosjekt for et sameie på Sagene i Oslo. Her har de en ganske vanlig kombinasjon, der tappevannet for alle leilighetene varmes med felles beredere, og de har avtrekksvifte på loftet. Avtrekksviften var av eldre type, og brukte mye energi. I dette bygget vil Boligenergi installere en varmepumpe med ny vifte som sender den overflødige varmen fra ventilasjonssystemet inn på varmtvannsberederne. Slik vil forbruket av elektrisitet gå ned, og sameiet vil spare penger. Systemet inkluderer en funksjon for fjernovervåking. Dette gir styret muligheten til å følge med på hvor mye energi de sparer, og enkelt oppdage eventuelle feil under drift, så de kan ordnes raskt.

Den nye viften er også mer effektiv enn den gamle, og gjør at mer luft trekkes ut. Slik oppnås bedre inneklima og komfort.

Varmepumpe og vifte for avtrekk på loft. Rehabilitering.

Under arbeid: Varmepumpe og ny vifte er koblet til eksisterende kanal for avtrekk på loftet.

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Illustrasjon av systemet.

Mer om dette systemet, og hvordan det kan kombineres med enda flere energikilder: Kompakt varmepumpesystem

Gode støtteordninger

Sameiet bestilte en ENØK-analyse fra Boligenergi tidligere i år, og vil motta støtte fra Oslo kommunes klima- og energifond for installasjonen av varmepumpen. I rapporten ble det også funnet flere energibesparende tiltak for sameiet, blant annet oppgradering og styring av avtrekk i sameiets garasje. Dette tiltaket blir gjennomført av Boligenergi sammen med varmepumpeprosjektet, og vil også støttes av kommunen. I tillegg har Boligenergi gjennomført rensing av ventilasjonskanalene i bygget, et vedlikeholdstiltak som bør utføres jevnlig i alle boligselskaper med ventilasjonsanlegg.

Mer om ENØK-analyser og offentlige støtteordninger for boligselskaper:
Fra Oslo kommune: Boligenergi som ENØK-konsulent
Fra Enova (landsdekkende): Ny støtteordning fra Enova

Boligenergi var i 2014 den foretrukne leverandøren av ENØK-analyser for boligselskaper.

Kompakt varmepumpe system

Varmepumpe i samme enhet som varmeveksler og vifte

EnergiRapporten skrev nylig en artikkel om Boligenergi AS og det kompakte varmepumpe-systemet Cityvex, som er installert i to høyblokker på Storo. Rapporten er gjengitt nedenfor:

Boligenergi AS har installert to aggregater med varmepumpe-teknologi som skal gjenvinne avtrekksluft i to boligblokker i Oslo. – Det spesielle med disse er at varmepumpen er i samme enhet som varmeveksleren og viften.

– Dette er en ny måte å tenke på. Man setter varmepumpen oppe på loftet nær energikilden, og får varmevekslet med en gang. Deretter sendes det varme vannet ned i kjelleren og inn på akkumulatortanken, sier daglig leder Martin Schjølberg i Boligenergi AS til Tekniske Nyheter.
– Med dette systemet slipper man den tradisjonelle glykolkretsen inne i blokka. Det er flere som har hatt problemer med lekkasje fra glykol. Nå bruker man kjølemediet R410A fra taket til innermodulen, og sender varmt vann derifra og ned, sier Schjølberg.
Boligenergi AS har installert Cityvex, som systemet heter, i to blokker i Grefsenveien i Oslo.
– Det er viktig å isolere rørledningene ned til kjelleren, slik at det ikke blir et stort varmetap. Isteden for å sende fem graders vann fra taket og ned, så sendes det nå ned vann på 45 til 50 grader, sier Schjølberg.
Cityvex er et prefabrikkert system som produseres av leverandøren ENSO og består av to enheter/moduler.
– Hovedenheten inneholder ECvifter, en varmepumpemodul og styresystemet. Enheten kan plasseres innendørs på loft, teknisk rom eller på taket som et vanlig tradisjonelt ventilasjonsaggregat med kjølebatteri, sier Schjølberg.
– Det unike med Cityvex er at denne enheten er satt sammen av alle de enhetene som et tradisjonelt system består av. Forskjellen ligger i at dette systemet er mer kompakt og spesialtilpasset
gjenvinning av ventilasjon, sier Schjølberg.
Enheten tåler norske klimaforhold, og systemet kan operere ned til – 22 C° uten problemer. Den andre enheten består i hovedsak av en varmeveksler som veksler varme mellom varmepumpen og forvarmingen av tappevannet.
– Denne enheten må plasseres innendørs. Enhetene kobles sammen ved hjelp av et kobberrør hvor kuldemediet sirkulerer mellom modulene, henter varme fra avtrekksluften og tilfører varme til tappevannet, sier Schjølberg.
Systemet blir prefabrikkert og testet av ENSO før det sendes til Norge. Som totalentreprenør vil Boligenergi ha ansvaret for prosjekteringen, monteringen og at systemet fungerer tilfredsstillende i henhold til forventet levetid, tekniske spesifikasjoner og myndighetskrav.

Høyere COP med varmepumpe

– En av fordelene med Cityvex i forhold til tradisjonelle systemer er at Cityvex har en veldig stor fordampercoil hvor fordampningstemperaturen er veldig nær temperaturen til ventilasjonsluften
etter at den har passert coilen til fordamperen. Dette gir en betydelig bedre varmeoverføring i forhold til tradisjonelle systemer, sier Schjølberg.
– For eksempel er fordampningstemperaturen +6 °C, mens etter coilen er ventilasjonsluften + 8
°C. Dette skal gi en COP på hele 4,05, men i virkeligheten har vi sett høyere COP, sier Schjølberg.
– Tradisjonelle systemer har vanligvis en fordampningstemperatur på – 2 °C og en COP på rundt 3,34. Cityvexsystemet er derfor mer effektivt enn tradisjonelle systemer.
– Dersom man sammenlikner med elektrisitetsforbruket i tradisjonelle systemer, vil man med Cityvexsystemet benytte cirka 6 000 kWh mindre energi. Dette gir en besparelse på cirka 12 000 kWh for to blokker, sier Schjølberg.

Kombineres med solvarme

Systemet kan kombineres med solvarme. – Solfangere bruker en vanlig glykolkrets som veksles inn på mellomkursen som går ned til akkumulatortankene, sier Schjølberg.

Solfangere montert til Cityvex-system på tak

Cityvex kan kombineres med solfangere.

Kjøp fra utlandet gir bedre lønnsomhet

Varmpepume systemet blir produsert på fabrikk i Europa, og det benytter førsteklasses komponenter fra internasjonale leverandører som Mitsubishi, EBM Papst og Saia-Burgess Controls. – Det gjør at vi får dette rimeligere enn hvis vi skulle kjøpt dette i Norge. Videre fører dette til at vi ofte oppnår lønnsomhet i prosjekter som vi ikke ville ha fått hvis vi hadde kjøpt dette i Norge. Dette er noe som kommer sluttkunden til gode, sier Martin Schjølberg.

Artikkelen er hentet fra EnergiRapporten Nummer 11 2015, publisert av Tekniske Nyheter.
Link til artikkelen her.

Ta kontakt med Boligenergi AS i dag for å avklare om dette kan være en aktuell varmpepumpe installasjon som bedrer miljø, reduserer energiutgifter og gir robust og smartere løsninger.

Ring 22 89 13 00 eller send oss en e-post: post@boligenergi.no

Energismart ventilasjon

Mange leiligheter har dårlig ventilasjon, og beboere må ofte velge mellom tett inneluft eller å få kald luft utenfra gjennom ventilasjonsanlegget. Dårlig inneluft kan blant annet føre til mugg på overflater eller dårlig helse for beboerne. Samtidig går mye energi tapt når man slipper den varme lufta ut og bytter den ut med kald luft. Myndighetene har pålagt nye bygg å ha balansert ventilasjon, der man gjenvinner varmen fra lufta som slippes ut. Eldre bygg har ikke denne muligheten, og de har som regel også mindre frisk luft enn anbefalt.

Det finnes heldigvis en god løsning på problemet

Cityvex er en elegant løsning som gir et lavere energiforbruk, samtidig som den sikrer et tilfredsstillende inneklima. Med Cityvex ledes avtrekksluften gjennom en varmeveksler før den slippes ut over tak. Varmen som samles opp brukes videre i en varmepumpe som hjelper til med å varme opp tappevannet i blokka. På denne måten blir mesteparten av varmen fra inneluften brukt videre i stedet for å sløse den bort og fyre for kråka.

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Alt i alt vil energibehovet og kostnadene for oppvarming av tappevann på generelt grunnlag reduseres med over 75 % sammenlignet med vanlige elektriske beredere. Systemet kan også benyttes i kombinasjon med gulvvarme og håndkletørkere, og da vil kostnadene til oppvarming av rom reduseres med rundt 15 %. Cityvex-systemet inkluderer et moderne styringssystem som gir god kontroll på ventilasjonen, slik at for eksempel ventilasjonen skrus av når man er på jobb.

For tiden har Boligenergi et prosjekt der det skal leveres ventilasjonsløsning med Cityvex til to boligblokker i Oslo. Prosjektet får økonomisk støtte fra Enova.

Ta kontakt ved valg av ventilasjonsløsning

Cityvex passer ikke for alle boliger, men det finnes flere gode alternative løsninger for å få bedre ventilasjon og godt inneklima uten å sløse med energi og penger. Boligenergi gjennomfører helhetlige vurderinger av boliger for å sørge for at den mest energieffektive løsningen blir installert.