Meny 

Service og drift

Skal anlegget virke optimalt i hele levetiden, må det driftes og vedlikeholdes. Boligenergi tilbyr gjerne en serviceavtale.

Styret i borettslag og sameier har normalt ansvar for å holde bygninger og eiendommen i forsvarlig stand. Det er det til en hver tid sittende styre som har ansvaret. Det innebærer også de tekniske installasjonene. En av utfordringene i borettslag og sameier er at sammensettingen i styrene stadig endres og kontinuiteten blir vanskelig. Det er dessverre slik at ting ikke varer evig, det krever at styret har eller setter fokus på drift og vedlikehold. For eksempel så trenger et radiatoranlegg og en varmepumpe ettersyn. Uten tilstrekkelig ettersyn, kan fort anlegget foringens og krever utskiftning lenge før normal levetid er over. Spesielt stadig etterfylling av vann inn på et radiatoranlegg er uheldig. Det kan fort føre til oppblomstring av korrosjon som tærer på anlegget fra innsiden.

Vi i Boligenergi stiller gjerne med servisefolk som regelmessig kontrollerer anleggene og passer på at for eksempel varmepumpen går slik det var ment og gir den besparelsen som var beregnet.