Meny 

Prosjekter

Tøyenparken boligsameie

 • består av 247 leiligheter og 6 forretningslokaler, sto ferdig i 1940
 • har konvertert fra oljefyring i kombinasjon med el til fjernvarme
 • det er flere bygg som henger sammen som et boligkompleks
Sofiemo borettslag

Sofiemo borettslag

 • består av 140 leiligheter og 6 forretningslokaler, sto ferdig i 1939
 • har konvertert fra oljefyring til fjernvarme
 • det er tre blokker som har hver sin undersentral

Sameiet Hammerseter

 • Byggeår 1896 og re-bygd i 1916 for tre boenheter
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • har boret to energibrønner på til sammen 400 meter

Sameiet Bygdøy Allè 88

 • består av 10 leiligheter som stod ferdig i 1938
 • har konvertert fra oljefyring til luft-vann-varmepumper
 • har utedelene til varmepumpene plassert på taket

Sameiet Sørkedalsveien 5

 • består av 42 bolig- og 8 næringsseksjoner som sto ferdig i 1938
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumper
 • har boret 5 energibrønner på totalt 1803 meter

Boligseksjonssameiet Gamle Madserud allé 10

 • består av 9 leiligheter som stod ferdig i 1940
 • har lonvertert fra oljefyring til bergvarmepumper
 • har boret 3 energibrønner på totalt 600 meter

Jacob Aall Boligsameie

 • består av 42 leiligheter som stod ferdig i 1928
 • har konvertert fra oljefyring til luft-vann-varmepumper
 • installerte også LED-belysning i fellesarealer

Tokerudtoppen

 • konvertert til varmepumpe for tappevannproduksjon
 • rehabilitert alle avtrekksvifter og renset alle kanaler
 • etablert intelligent styring av varmekabler på gangbruker

Christianslund borettslag

 • 22 leiligheter fra 1955 konvertert fra olje til fornybar energi
 • etablert luft-vann varmepumper (2 x 20kW) for varme og tappevannsproduksjon
 • etablert AEOS og styringsautomatikk

Lijordet Huseierforetak

 • etablert varmepumpe energibrønnpark støttet av Enova
 • installert ny hovedtavle og nytt hovedinntak
 • automatisk energioppfølging og styring av varmepumper

Pavels Gate 5

 • mottatt støtte på nær 33 % av total investeringen
 • Konvertert fra fossil til fornybar energi
 • energibrønn 340 meter for Nibe F 1145-15 EM

Sameiet Vikingveien 23

 • består av 12 leiligheter som stod ferdig i 1935
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • har boret to energibrønner på til sammen 400 meter

Øvre Rosenhoff borettslag

 • består av 84 leiligheter som sto ferdig i 1936
 • har konvertert fra oljefyring til propanvarmepumpe
 • har boret 9 stk 450 meters dype energibrønner
De fleste betaler fellesutgifter og husleie i sameier og borettslag.

Engelsborg borettslag alias Tertitten

 • består av 306 leiligheter bygget tidlig på 40-tallet
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • forventer en besparelse på om lag 65%

Ulven borettslag

 • etablert 88 energibrønner a 340 meter på 6 uker
 • oppgradert 2 trafo og etablert en tredje trafo for økt el kapasitet
 • 19 nye tekniske rom med desentralisert varmepumpe for varme og tappevann
Mogata 11

Borettslag Mogata 11

 • utarbeidet ENØK analyse med støtte fra Klima- og energifondet
 • installert væske - vann varmepumpe og energibrønner i bakgården
 • styringssystem og belysningsoppgradering felles areal

Haugåsen borettslag

 • redusert årlig oljeforbruk med 50.000 liter
 • konvertert til fornybar energi og energibrønner
 • besparelse finansierer investeringen