Vår visjon

Energibruk i Norge

Visjon om reduksjon av energibruk i Fastlands Norge (225 TWh i 2014) bør gjenspeile forbrukernes adferd fremover. Energibruk omfatter energi til lys, apparater og varme og tappevann, elbilladning, mobilladning, kjøling og snøsmelte anlegg  i boliger og yrkesbygg, produk­sjon av varer i industrien, innenlands transport og energi brukt i energisektoren på fastlandet. (Kilde NVE)

Energibruk i Fastlands-Norge nådde en foreløpig topp i 2010 og har siden gått svakt ned. Dette skyldes både lavere energibruk i boliger og yrkesbygg på grunn av mildt klima, nedgang innen treforedlingsindustrien og nedgang i energibruk til transport de seneste årene. Vi ser også effekt av mange gode tiltak i privat og offentlig sektor som påvirker energibruken. Allikevel skal vi være oppmerksomme på økt effekt (kW) som vil være en kostnadsdriver i fremtidens el.infrastuktur.

Eneboliger er den mest energikrevende hustypen, og bruker i snitt over dobbelt så mye energi som en blokkleilighet. Dette har igjen sammenheng med større areal, flere yttervegger og vanligvis flere husholdningsmedlemmer enn i en blokkleilighet

Energien brukes til drift av teknisk utstyr, oppvarming, ventilasjon og tappevannsproduksjon, gatevarme mv. samt til energibruk i leilighetene. Med dagens hurtige befolkningsvekst og boligbygging blir det stadig større behov for innovative og energieffektive løsninger til både eksisterende og nye bygg som sikrer fremtiden til våre etterkommere.

Vi i Boligenergi mener at energieffektivitet er bærekraftig og framtidsrettet. Vår kompetanse sikrer at boligeiere får ta del i gode økonomiske og miljømessige valg og at investeringsstøtte kommer prosjektene og derigjennom kundene tilgode. Dette bistår Boligenergi med gjennom å tilby god rådgivning, og entreprenør aktiviteter (installasjon av tiltak) gjennom vår omfattende kunnskap og erfaring om smarte og mer energieffektive tekniske løsninger.

Vår visjon

Vår visjon er at innen 2020 vil Boligenergi ha klart å hjelpe samfunnet med å redusere CO2-utslippene med 12.000 tonn. Dette tilsvarer ca. 2.000 runder rundt jorden i en moderne bil.

Visjon


Del på facebook