Om Boligenergi AS

Boligenergi AS er totalentreprenør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i borettslag og sameier (boligbygg).

Vi er opptatt av gode leveranser slik at tekniske anleggene blir designet, prosjektert og implementert på en energieffektiv måte.

Våre kunder skal forvente at de får riktig funksjon og energireduksjon. Boligenergi skal videre sikrer lønnsomhet og effektiv drift.

Boligenergi AS tilbyr tjenester som:

   • Energieffektivisering av eksisterende borettslag og sameier
   • Konvertering fra oljefyr til fornybare energikilder som varmepumpe, fjernvarme mv
   • Modernisering av varmeanlegg, gatevarme, snøsmelteanlegg, ventilasjonsanlegg, mm.
   • Etablering av energibrønner / brønnpark for energiopptak
   • Etablering av solcelle / solfangere for energiproduksjon / opptak
   • Gjenvinning av overskuddsenergi fra avtrekk / avkastluft
   • Konvertering til energieffektive lyskilder (LED) og styringssystemer
   • Energioppfølgingssystemer (EOS)
   • Søknad om kartleggingsstøtte og investeringsstøtte (Enova, Oslo kommune, OBOS med flere)
   • Sanering og asbestsanering av tekniske komponenter

Vi gir garanti for resultat – vår Garanti for energireduksjon skal sikre forventede lønnsomheten ved oppgradering av de tekniske anlegg.

Vår arbeidsmetodikk involverer:

   • Tilbudsbefaring og anbefaling om prosessen videre
   • Rådgivning
   • Søknadsadministrasjon til offentlige støtteordninger
   • ENØK-analyse, forprosjekt eller mulighetsstudier
   • Prosjektering
   • Tiltaksimplementering (installasjon)
   • Sluttkontroll, overlevering og prøvedrift
   • Service, drift og vedlikehold (verdibevarende vedlikehold)
   • Energioppfølging

 

Boligenergi AS eies av AF Gruppen (50%) og OBOS BBL (50 %).

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. AF Gruppen er notert på Oslo Børs og er inndelt i seks virksomhetsområder innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 415 000 medlemmer. I dag forvalter OBOS cirka 215 000 boliger over store deler av landet, mer enn hver tredje bolig i Oslo og er Norges største boligforvalter.

Del på facebook