Meny 
 

Om oss

Boligenergi AS er totalentreprenør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i borettslag og sameier (boligbygg)

Hvem er vi?

Boligenergi AS skal være ledende innen energioptimalisering, spesielt med fokus på boligselskaper. Vi bidrar med rådgivning, analyser, utførelse, prosjektledelse, teknisk drift og vedlikehold. Målet er å operere i de største byene i Norge. Boligenergi er i kraftig vekst, og har en sunn økonomi. Vi ønsker å være boligselskapets naturlige førstevalg.

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

HMS er et viktig område som skal ivaretas. Alle som er ansatt eller leverer tjenester til Boligenergi må gjennom et HMS kurs. Ved å tenke helhetlig og langsiktig, mener Boligenergi at kostnaden ved en oppgradering på energianlegget ofte blir helt selvfinansierende. Installasjon av for eksempel et varmepumpeanlegg eller fornyelse av ventilasjonsanlegget ender ofte med at renter og avdrag blir lavere enn strøm- og oljeforbruket var før oppgraderingen. Vi kontraktfester gjerne for besparelser fra investeringskalkylen om det er ønskelig.

Personvernerklæring

Vår arbeidsmetodikk involverer:

 

Boligenergi AS eies av AF Gruppen (50%) og OBOS BBL (50 %)

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. AF Gruppen er notert på Oslo Børs og er inndelt i seks virksomhetsområder innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 415 000 medlemmer. I dag forvalter OBOS cirka 215 000 boliger over store deler av landet, mer enn hver tredje bolig i Oslo, og er Norges største boligforvalter.