Meny 

Hvorfor Boligenergi?

Boligenergi er totalleverandør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i nye og eksisterende bygg

Energientreprenør

Vi arbeider for et energieffektivt og fornybart samfunn, og har som hovedfokus å hjelpe våre kunder med alt fra redusering av energiforbruk og konvertering til fornybare energikilder, samt utvikling av innovative løsninger for energiforsyning, inneklima, komfort og miljø.

Spesialist på boligselskap

ENØK

Energieffektivisering (ENØK) – her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07)

Energisparegaranti (EPC)

Her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS6430)

Saksgangen

Beskrivelse av det spesielle med saksgangen

 

Personvernerkæring

Energisparegaranti (EPC)

EPC i norske boligselskap

Som en ekstra sikkerhet for styret, kan enøktiltak gjennomføres under en energisparekontrakt (EPC – fra engelsk: Energy Performance Contracting). Dette er en populær løsning blant kommuner, som gjør at de kan gjennomføre gode enøktiltak uten å øke det totale budsjettet.

Bilde av Nedre Silkestrå Borettslag

Gjennom en slik EPC-kontrakt planlegges og gjennomføres sparetiltakene av en ekstern entreprenør, som gir garantier for innsparing. Garantien kan brukes som grunnlag for finansiering av tiltakene, og entreprenørens kostnader dekkes av mellomlegget mellom gamle og nye energikostnader i en avtalt periode. Etter dette, vil kunden nyte godt av hele innsparingen.

Styrer i boligselskap som ønsker innblikk i hvordan energi-sparekontrakter med garanti kan benyttes for å oppnå energisparing på en enkel, forutsigbar og lønnsom måte, bør laste ned denne brosjyren som er utarbeidet basert på en forskningsstudie og et pilotprosjekt i Oslo.

Brosjyren reflekterer i stor grad erfaringene som ble gjort i Nedre Silkestrå Borettslag i Oslo, og bør oppfattes som et eksempel på hvordan slike EPC-kontrakter kan benyttes av boligselskap.

Brosjyren er et resultat av et pilotprosjekt om EPC med garanti som ble gjennomført i Nedre Silkestrå Borettslag i 2013-14. Piloten ledes av Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og er en del av forskningsprosjektet ESPARR – Energisparing fra regulering til realisering, som ledes av CICERO Senter for klimaforskning. ESPARR finansieres av Norges forskningsråd (2012-14). Pilotprosjektet ble støttet av Enova, Husbanken, AF Gruppen Norge AS, OBOS og Oslo Kommune gjennom Klima- og energifondet.

Tilsvarende gjennomføringsmodell blir i dag brukt i over 60 kommuner i Norge med svært gode resultater. Les mer om dette på Enova sine hjemmesider.

Boligenergi AS har omfattende kunnskap og erfaring med denne gjennomføringsmodellen. Våre ansatte har vært med å utarbeide NS 6430 (Norsk Standard), en gjennomarbeidet og enkel kontraktmodell.

Vil dere vite mer, kommer vi gjerne i et møte for å presentere EPC-modellen. Kontakt oss på telefon 22 89 13 00 eller post(at)boligenergi.no

Vil du vite mer?
Kontakt Boligenergi på 22 89 13 00 eller post(at)boligenergi.no

 

Her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS6430)

Enøk

Energieffektivisering (ENØK) – her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07). Her kommer mer om Energieffektivisering (ENØK) – her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07) er beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07)Energieffektivisering (ENØK) – her beskrives både rådgivning og entrepriser (NS 8402/07)