Energieffektivisering, er det enkelt?

Boligselskap i dag oppleves nok alt for ofte at ”ENØK» eller energieffektivisering er forbundet med ukjent terminologi, ukjent teknologi som igjen fører til for omstendelige og kompliserte prosesser når boligselskap vurderer å gjøre noe med varmeanlegget eller energiutgiftene.

Energieffektivisering er styrets oppgave

Vi erfarer ofte at mange styremedlemmer ikke tror at det er mulig å investere i nytt teknisk anlegg (renter og avdrag) samtidig som de sparer utgifter til drift og vedlikehold som dekker hele eller deler av utgiften for oppgraderingen. Mange vet ikke at en dobbelteffekt er bedre komfort, mer stabile systemer og redusert miljøbelastning lokalt og nasjonalt.

Dette er heldigvis riktig og mange borettslag og sameier har allerede gjort store lønnsomme investeringer i egen bygningsmassen. Disse boligselskapene erfarer redusert utgifter og kanskje til og med økt verdien av sine seksjoner i borettslaget. Med dagens overopphetede boligmarked bør de som har nye tekniske anlegg virkelig markedsføre at dette allerede er på plass. Energikarakteren endres ofte etter slike oppdrageringer, men mange glemmer å sjekke ut oppdateringer!

Mange muligheter

De borettslag og sameier Boligenergi jobber sammen med har erfart vesentlig reduksjon av sine energikostnader ved å installere anbefalte tiltak i bygget, fyrrommet eller i leilighetene eller fellesarealer. Boligenergi ser på bygget helhetlig og alle vi leter med lupe etter energitap i alle komponenter. Vår visjon om redusert energibruk i kombinasjon med at vi sikre, forbedrer eller opprettholder komfort og inneklima er noe du skal forvente av alle energientreprenører. Alt dette gjøres samtidig som energibruken reduseres, og mange gjør assosiasjon til kinderegg effekten, men det er ikke for godt til å være sant!.

Vi er energientreprenør som har spesialisert oss på eksisterende borettslag- og sameier (boligbygg). Alle våre kunder er unike og vår oppgave er å levere gode tjenester og produkter tilpasset akkurat ditt boligbygg slik at ønsket funksjon og ønsket effekt (energieffektiv drift) oppnås.Energibruk_ENOK_borettslag_Energieffektivisering

Del på facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktskjema