Meny 
Nedre Haugen borettslag Furuset Oslo

ENØK for fremtiden

Tall fra SSB viser at 40 % av Norges totale energibruk kommer fra bygninger. Både boligselskap og enkeltindivider kan gjøre mye i kampen mot klimautfordringene – og samtidig spare penger.

MANGE MULIGHETER: Mange boligbygg i dag har utdaterte systemer og utstyr som gjør at energi går tapt uten å bli utnyttet. Dette kan bedres med eksempelsvis å endre energikilde eller endre styringen og regulering av anlegget. Foto: Ivan Brodey

– Det er ingen nyhet at vi står fremfor en klima-krise i verden. Vi kan gjøre en innsats for å redusere energiforbruket, slik vi er forpliktet til gjennom internasjonale klimaavtaler. Boligene vi bor i står for en stor andel av energibruken i Norge. Derfor er nettopp bygninger et viktig satsingsområde i arbeidet for et mer miljøvennlig samfunn.

ENØK er en forkortelse for energiøkonomisering, og handler om å redusere energibruk uten at dette skal gå på bekostning av komfort og inneklima. Her er noen enkle tips til hva du som enkeltpersoner kan gjøre.

– Montere tettelister på trekkfulle vinduer og dører, skru av lysene i rom man ikke oppholder seg i. Foreta «stormluft» istedenfor langtidslufting. Installer termostatventiler, gir økt regulering og større kontroll for varmebruket. Det er mange tiltak som verken går utover komforten eller krever større investeringer.

Mange muligheter

Men det er de større tiltakene som påvirker hele bygningen som virkelig kan gi en ordentlig besparing.

– Det er mye vi kan gjøre. Mange leilighetsbygg i dag har utdaterte systemer og utstyr som gjør at energi bare forsvinner uten å bli utnyttet. For å forbedre dette, kan vi for eksempel endre energikilde, endre styringen på selve anlegget, og vi kan installere energimålere i hver enkelt leilighet slik at hver beboer kan faktureres for sitt eget forbruk i stedet for at det går via fellesutgifter. Hvorfor skal man for eksempel bruke energi på oppvarming når man kan bruke overskuddsvarme fra bakken?

Et eksempel på sistnevnte er Østre Kragskogen Sameie i Oslo. Boligenergi etablert i 2015 energibrønner som henter varme fra bakken. Dette utnyttes i flere varmepumper for tappevannsproduksjon i sameiet. Slik har strømbruket halvert seg fra før tiltaket ble iverksatt.

Økonomisk på sikt

Et godt ENØK-tiltak er lønnsomt!

– Selv tiltak med høy investering er lønnsomt, det er besparelsen som finansierer investeringen. Når tiltaket er «tilbakebetalt»  blir det deretter ytterligere frigjort midler til andre vedlikeholdstiltak som ofte står i kø. Det er mange støtteordninger for de boligselskap som ønsker å utføre ENØK-tiltak. ENOVA, Husbanken, OBOS samt mange kommuner har støtteprogrammer men det kan være vanskelig å navigere/vite om de mulighetene man har.

Støtten kan utgjøre vesentlig del av investeringen.Boligenergi har et råd til de boligselskap som ønsker å gjennomføre energiøkonomiske tiltak:

– Ta kontakt med en av våre energirådgiver for å få gjennomført en energi og miljøanalyse. En slik kartlegging støttes av bl.a Enova. Da får styret og årsmøtet en oversikt over hvilke tiltak som kan implementeres for å redusere energiutgifter og felles utgifter, hvor mye man kan redusere i energibruk og hvor mye penger som kan spares hvert år. En slik kartlegging vil altså tydeliggjøre hvilke tiltak som er de mest lønnsomme. Det som er viktig er å tenke langsiktig, ikke bare fire-fem år frem i tid.