Enova

Boligenergi AS er StartBANK registrert ID 145950

Hvordan kan StartBANK registrerte leverandører være pålitelige?

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes innenfor bygg og anlegg, forvalting, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører med oppdatert og kontrollert leverandør informasjon. Med 6000 leverandører (pr. april 18) som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBank en rettferdig, åpen og sikker løsning for valt av pålitelige leverandører. Dette gis oss mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper gode og forutsigbar mulighet for deg som kunde.

Leverandør

Gjennom StartBANK kan man få tilgang til relevant, kontrollert og oppdatert leverandør informasjon slik som selskapsinformasjon, kontaktopplysninger, CSR- og HMS- standarder, produkter og tjenester. Informasjonen er standardisert og presenteres på en enhetlig måte, slik at de som søker etter, og sammenligner ulike leverandører kan velge hvilken man vil gå videre med.

Tids- og ressurs effektiviserende

StartBank gir alle brukere tilgang til kontrollert informasjon om Boligenergi sine forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CRS), HMS – og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall, samt informasjon fra pålitelig tredjeparter. StartBANK har også samarbeid med Skatteetaten om tilgang på oppdatert skatte – og avgifts informasjon som gjør at brukere kan indentifisere og håndtere risiko på en konsekvent måte. Alle StartBANK leverandører er seriøse og følger loven og virksomhetens føringer for opptreden.

Risikohåndtering

Felles krav og standarder i vår bransje tilrettelegger for kontinuitet og stadig forbedringer i samsvar med beste praksis. Fremgangen forsterkes ved hjelp av tredjepartsinformasjon som er tilgjengelig via StartBANK: Brønnøysundregistrene (nøkkelopplysninger), Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet (MVA), Dun& Bradstreet, Direktoratet for byggkvalitet (sentral godkjenning), Direktoratet for sikkerhet og samfunnsberedskap (godkjent el-foretak) og Mesterbrev.

Vårt registreringsbevis ligger her

Enova endrer sitt program

Endringer i investeringsstøtten til eksisterende bygg

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering av den eksisterende bygningsmassen i Norge. Når Enova nå skal ta bygg- og eiendomssektoren videre mot lavutslippssamfunnet, justerer og utvider de nå sitt programtilbudet.

I forbindelse med justeringen, avvikles programmet «støtte eksisterende bygg» (investeringsstøtte) i nåværende form den 15. mars 2018. Dette medfører at det ikke vil være mulig å søke om støtte til investeringstiltak gjennom programmet «eksisterende bygg» (energireduksjon, energikonvertering eller oppgradering passivhus/lavenergi) etter 15. mars 2018.

For mer informasjon om bakgrunnen for endringene, besøk gjerne Enova sine nettsider:

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/enova-tar-byggsektoren-til-lavutslipssamfunnet/

Nye virkemidler for bygg og eiendom 2018

Gjennom innovasjon, samspill i energisystemet, utvikling av et lønnsomt energitjenestemarked og introduksjon av stadig bedre teknologi kan den eksisterende bygningsmassen bidra til utviklingen mot et lavutslippssamfunn skriver Enova i en epost til Boligenergi i dag.

Investeringsstøtten som avvikles vil erstattes av nye programmer som kommer ut over våren 2018.

Programmene vil være:

  • Støtteprogrammet «Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg» (konkurranse) har som formål å få utredet konsepter og forretningsmodeller for energitjenester, som Enova igjen ønsker skal utløse et større volum av lønnsomme energi-, effekt- og klimatiltak i bygg.
  • Støtteprogrammet «Helhetlig kartlegging av bygg» skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over mulige energitiltak i egen/leid bygningsmasse, samt å stimulere til innføring av energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS) og inngåelse av forpliktende energitjenestekontrakter.
  • Støtteprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg», skal bidra til varige markedsendring gjennom at det ved investeringer i energi- og klimatiltak velges beste tilgjengelig teknologi.

Hva bør du gjøre?

Enova behandler eventuelle søknader til investeringsstøtte i eksisterende bygg som kommer inn innen fristen 15. mars 2018. Søknaden må være ferdig utfylt før du sender den. Avviklingen av støtteprogrammet vil ikke ha tilbakevirkende kraft for prosjekter som allerede har fått tilsagn eller som er under behandling. Har ditt boligselskap utarbeidet en ENØK analyse og dere vurderer å gjennomføre disse tiltakene i nær fremtid kan det være lurt å søke om tilsagn nå!

Vi i Boligenergi forsøker fortløpende å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere i vårt nettverk om endringen som nå gjøres på programmet «eksisterende bygg» (investeringsstøtte).

Dersom du har spørsmål til dette, kan du gjerne ta kontakt med oss.