Energisentral

Boligenergi tar ansvaret for at det nye bygget får varme- og energi. Vi tilbyr prosjektering- og gjennomføring av lokale nærvarmesentraler for nye borettslag og sameier.

Energieffektiv drift og vedlikehold

Uansett om et bygg er nytt eller gammelt, opplever vi stadig spørsmål fra styre eller beboere om hvorfor noen leiligheter har god varme i radiatorer, mens andre ikke får opp nok temperatur når behovet er der. Dette skyldes ofte den historiske driften av anlegget – hvordan ettersyn og vedlikehold har vært utført. Mange forsømmer eller utsetter forebyggende vedlikehold og planlagt utskifting av komponenter, og det har konsekvenser for nyere beboere.

Så lenge anlegget fungerer, glemmer man ofte at de allikevel kan være ineffektive energityver som påfører fellesutgiftene uforholdsmessig store energiutgifter.

Boligenergi AS utfører service, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Vi tilbyr vaktordning med 24 timers beredskap året rundt, og responstid innen 1 time. Vårt mål i alt arbeid er å sikre borettslag og sameier en sikker og økonomisk riktig vurdering av når det er på tide å bytte til nyere teknologi.

gammel pumpe lite vedlikehold borettslag sameie Boligenergi ASEldre pumper kan bruke unødvendig mye energi.

Et eksempel: En frekvensstyrt sirkulasjonspumpe som erstatter en 20 år gammel pumpe, kan raskt nedbetale seg i bruk av mindre energi. Den er et godt miljøtiltak og gir forutsigbar planlegging av utskiftning. Dette sikrer at vi unngår overtidsarbeid og strakstiltak når først pumpen ryker.

Er dere opptatt av verdibevarende vedlikehold, sikker drift og en energifokusert partner, vil Boligenergi AS gi dere tilbud på service, drift og vedlikehold. Ta kontakt for en uforpliktende befaring!


Del på facebook

Oppgradert varmtvannsanlegg

Se bilder fra vårt siste ferdigstilte prosjekt.

I dette borettslaget på Vestli i Oslo ble tappevannet tidligere varmet av sentrale varmtvannsberedere, men berederne var gamle og anlegget brukte mye energi. Nå er rommene oppgradert med varmepumper og nye tanker og annet moderne utstyr. I tillegg er berederrommene pusset opp og reparert, og det er installert sensorstyrt LED-belsyning med lavt energiforbruk.

Tappevann beredere rom gammel

Det største berederrommet før det ble pusset opp og oppgradert.

Varmepumpe ferdig varmesentral belysning tappevann Boligenergi 12

Samme rom i oppgradert stand.

Varmepumpe oppgradert ferdig varmesentral belysning tappevann Boligenergi 32

Det minste rommet etter oppgradering.

Med det nye systemet forventes det at borettslaget kan spare rundt 350.000 kWh i året.

Mer om prosjektet og bilder fra bygningen finnes her.

Nye varmepumper

Boligenergi ferdigstiller i disse dager et varmepumpeprosjekt for et borettslag i Vestli i Oslo.

Her var det tidligere vanlige elektriske varmtvannsberedere som produserte varmtvannet til alle blokkene i borettslaget. Berederene nærmet seg slutten av levetiden, og noen var allerede defekte. Da borettslaget skulle bytte ut disse, valgte de å investere i varmepumper som henter varme fra energibrønner i bakken, i tillegg til nye beredere. Dette betød økte investeringer, men med gratis varme fra varmepumpen vil dette systemet gi lavere energikostnader hvert år, og være den billigste løsningen i lengden.

I tillegg til nytt energisystem, gjennomfører også Boligenergi flere mindre tiltak på anleggene. Berederrommene er oppgradert med energisparende LED-belysning som styres med bevegelsessensorer. Gulv, tak og vegger er pusset opp, og avløpskummer som manglet er installert.

Tappevann beredere rom gammel

Det ene rommet – før oppgradering og i dag.

Rørlegger og elektriker ferdigstiller arbeidet i det andre rommet.

Rørlegger og elektriker ferdigstiller arbeidet.

Les også vår artikkel om et lignende varmepumpeprosjekt: Varmtvannet varmes av bergvarme

Kompakt varmepumpe system

Varmepumpe i samme enhet som varmeveksler og vifte

EnergiRapporten skrev nylig en artikkel om Boligenergi AS og det kompakte varmepumpe-systemet Cityvex, som er installert i to høyblokker på Storo. Rapporten er gjengitt nedenfor:

Boligenergi AS har installert to aggregater med varmepumpe-teknologi som skal gjenvinne avtrekksluft i to boligblokker i Oslo. – Det spesielle med disse er at varmepumpen er i samme enhet som varmeveksleren og viften.

– Dette er en ny måte å tenke på. Man setter varmepumpen oppe på loftet nær energikilden, og får varmevekslet med en gang. Deretter sendes det varme vannet ned i kjelleren og inn på akkumulatortanken, sier daglig leder Martin Schjølberg i Boligenergi AS til Tekniske Nyheter.
– Med dette systemet slipper man den tradisjonelle glykolkretsen inne i blokka. Det er flere som har hatt problemer med lekkasje fra glykol. Nå bruker man kjølemediet R410A fra taket til innermodulen, og sender varmt vann derifra og ned, sier Schjølberg.
Boligenergi AS har installert Cityvex, som systemet heter, i to blokker i Grefsenveien i Oslo.
– Det er viktig å isolere rørledningene ned til kjelleren, slik at det ikke blir et stort varmetap. Isteden for å sende fem graders vann fra taket og ned, så sendes det nå ned vann på 45 til 50 grader, sier Schjølberg.
Cityvex er et prefabrikkert system som produseres av leverandøren ENSO og består av to enheter/moduler.
– Hovedenheten inneholder ECvifter, en varmepumpemodul og styresystemet. Enheten kan plasseres innendørs på loft, teknisk rom eller på taket som et vanlig tradisjonelt ventilasjonsaggregat med kjølebatteri, sier Schjølberg.
– Det unike med Cityvex er at denne enheten er satt sammen av alle de enhetene som et tradisjonelt system består av. Forskjellen ligger i at dette systemet er mer kompakt og spesialtilpasset
gjenvinning av ventilasjon, sier Schjølberg.
Enheten tåler norske klimaforhold, og systemet kan operere ned til – 22 C° uten problemer. Den andre enheten består i hovedsak av en varmeveksler som veksler varme mellom varmepumpen og forvarmingen av tappevannet.
– Denne enheten må plasseres innendørs. Enhetene kobles sammen ved hjelp av et kobberrør hvor kuldemediet sirkulerer mellom modulene, henter varme fra avtrekksluften og tilfører varme til tappevannet, sier Schjølberg.
Systemet blir prefabrikkert og testet av ENSO før det sendes til Norge. Som totalentreprenør vil Boligenergi ha ansvaret for prosjekteringen, monteringen og at systemet fungerer tilfredsstillende i henhold til forventet levetid, tekniske spesifikasjoner og myndighetskrav.

Høyere COP med varmepumpe

– En av fordelene med Cityvex i forhold til tradisjonelle systemer er at Cityvex har en veldig stor fordampercoil hvor fordampningstemperaturen er veldig nær temperaturen til ventilasjonsluften
etter at den har passert coilen til fordamperen. Dette gir en betydelig bedre varmeoverføring i forhold til tradisjonelle systemer, sier Schjølberg.
– For eksempel er fordampningstemperaturen +6 °C, mens etter coilen er ventilasjonsluften + 8
°C. Dette skal gi en COP på hele 4,05, men i virkeligheten har vi sett høyere COP, sier Schjølberg.
– Tradisjonelle systemer har vanligvis en fordampningstemperatur på – 2 °C og en COP på rundt 3,34. Cityvexsystemet er derfor mer effektivt enn tradisjonelle systemer.
– Dersom man sammenlikner med elektrisitetsforbruket i tradisjonelle systemer, vil man med Cityvexsystemet benytte cirka 6 000 kWh mindre energi. Dette gir en besparelse på cirka 12 000 kWh for to blokker, sier Schjølberg.

Kombineres med solvarme

Systemet kan kombineres med solvarme. – Solfangere bruker en vanlig glykolkrets som veksles inn på mellomkursen som går ned til akkumulatortankene, sier Schjølberg.

Solfangere montert til Cityvex-system på tak

Cityvex kan kombineres med solfangere.

Kjøp fra utlandet gir bedre lønnsomhet

Varmpepume systemet blir produsert på fabrikk i Europa, og det benytter førsteklasses komponenter fra internasjonale leverandører som Mitsubishi, EBM Papst og Saia-Burgess Controls. – Det gjør at vi får dette rimeligere enn hvis vi skulle kjøpt dette i Norge. Videre fører dette til at vi ofte oppnår lønnsomhet i prosjekter som vi ikke ville ha fått hvis vi hadde kjøpt dette i Norge. Dette er noe som kommer sluttkunden til gode, sier Martin Schjølberg.

Artikkelen er hentet fra EnergiRapporten Nummer 11 2015, publisert av Tekniske Nyheter.
Link til artikkelen her.

Ta kontakt med Boligenergi AS i dag for å avklare om dette kan være en aktuell varmpepumpe installasjon som bedrer miljø, reduserer energiutgifter og gir robust og smartere løsninger.

Ring 22 89 13 00 eller send oss en e-post: post@boligenergi.no

Varmepumpe med jordvarme

Gamle Madserud allé 10 ligger pent plassert blant eneboliger og andre mindre boligkomplekser nede på Skøyen i Oslo. Den 800 kvm store eiendommen gjennomgikk en konvertering i desember 2014 fra olje til varmepumpe med jordvarme. Boligenergi ble da valgt som energientreprenør og har stått for prosjekteringen, installasjonen og innrapporteringen til Enova og Oslo kommunes klimafond. Innrapporteringen har ført til at boligselskapet har mottatt nesten 80.000 kr i støtte fra Enova og Oslos Klimafond.

Les også: Gratis energi fra jorda med jordvarme

Oljekjelen som sto i Gamle Madserud alle’ 10 var svært gammel. Dette var en støpejernskjele som antas fra byggeår 1940. Oljekjelen var svært ineffektiv og det hadde blitt utført flere reparasjoner på den opp igjennom årene. Da oljefyren en dag i oktober 2015 sluttet å fungere nok en gang, satt styret seg sammen for å vurdere innkjøp av varmepumpe med jordvarme. Det har de pr. nå ikke angret på.

Totalt brukte Gamle Madserud allé 10 før konvertering ca. 15.000 L med olje og ca. 25.000 kWh med elektrisitet. Totalt tilsvarer dette ca. 175.000 kWh og energien gikk utelukkende til varme og tappevann for boligblokken. Dersom man vurderer mengden energi som ble benyttet mot normtall, gikk det ca, 50 % mer energi enn for tilsvarende eiendommer.

I dag er det installert to varmepumper med jordvarme, tilhørende akkumulering og varmtvannssystem. Det er boret tre energibrønner hvor varmepumpene henter energien til bygget. Ny sirkulasjonspumpe og nytt renseanlegg er installert slik at god og sikker drift blir ivaretatt. Sameiet sparer i dag store mengder energi og kostnader for beboerne. Det er kalkulert at sameiet skal spare ca. 80.000 kWh, som tilsvarer 80.000 kr i året (1 kr/kWh). Videre sparer de miljøet for ca. 28.000 kg med CO2. Varmepumpe med jordvarme vil derfor være en svært god investering for sameiet.

Les også: varmtvannet varmes av bergvarme

Behold oljekjelen med bioolje

I følge Klimaforliket fra 2012, vil det fra og med 2020 innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Dette betyr sannsynligvis at borettslag og sameier snart må slutte å fyre med fossil olje, men det betyr ikke at oljekjelen nødvendigvis må fjernes!

I mange tilfeller vil det være raskt og enkelt å konvertere eksisterende oljekjeler til å bruke bioolje. Fyring med bioolje fungerer omtrent som med vanlig olje, men bioolje er fornybar energi, og er også generelt billigere enn vanlig fossil fyringsolje. Spesielt i borettslag og sameier med nyere oljekjeler vil det ofte være en god løsning å konvertere oljekjelen til å bruke bioolje. Oslo kommune ved Bymiljøetaten i Oslo støtter slik konvertering med opptil 50% av kostnadene. Oslo kommune har nå fjernet tilskuddet til biooljekonvertering (per 19.05.2016).

Boligenergi leverer konvertering av oljekjeler til bioolje. Kontakt oss for å finne ut om ditt borettslag eller sameie bør konvertere.

Gratis energi fra jorda med varmepumpe

Sigurdsgate 20 på Tøyen er forut sin tid og tenker nytt og innovativt når det gjelder energi og miljø. Borettslaget har installert en rekke gode tiltak som er støtteberettiget fra Oslo kommunes klimafond. Borettslaget er i avslutningsfasen og alle tiltak er nå installert.

Totalt sett brukte borettslaget ca. 680.000 kWh. De har nå installert til tak som skal gjøre at de kommer ned på ca. 340.000 kWh. Dette er en kjempereduksjon på hele 50 % i energibruken og de sparer samtidig klimaet med ca. 120.000 kg CO2.
Dette er et kvalitetsstempel for borettslaget da de har oppgradert og investert

penger i egen bygningsmasse som igjen vil øke verdien på eiendommen deres og forbedre energimerket til hver leilighet.

Sigurdsgate 20 vurderte tidligere i år om de skulle velge Hafslund fjernvarme eller etablere sitt eget varmesystem. Valget landet på en egen energisentral bestående av 2 varmepumper på 40 kW hver og en elektrokjele til å levere energi på de kaldeste dagene. Det er boret totalt 10 energibrønner for å hente opp gratis varme fra jorda. Varmesentralen har vært i drift i snart 1 måned og systemet fungerer svært tilfredsstillende.

Borettslaget har i tillegg til å etablere ny varmesentral med varmepumpe utført en rekke tiltak innenfor lysstyring, utskifting av gamle energikrevende armaturer, individuell varme -og tappevannsmåling, energioppfølgingssystem, etterisolering og en rekke andre tiltak.

Totalpakken skal gjøre at borettslaget kan gå en lys framtid i møte med tanke på å spare store kostnader på energi og samtidig redusere klimautslippene betraktelig. Totalt sett vil borettslaget spare nesten 340.000 kr ( ved 1kr/kWh) i året på energieffektiviseringstiltakene.
Boligenergi gratulerer borettslaget så mye med ny tiltakspakke.

Varmepumpe og gasskjele

Energisentral til 120 leiligheter på Haslum

Energisentral til 120 leiligheter på Haslum
Boligområdet Kirkeveien 71 består av to byggetrinn. Første byggetrinn består av 85 leiligheter i Kirkeveien 71 A, hvorav 58 leiligheter har beliggenhet i det rehabiliterte bygget og 27 leiligheter befinner seg i nybyggdelen. Andre byggetrinn, Kirkeveien 71 B vil bestå av 35 leiligheter.

Boligenergis søsterselskap, AF Energi & Miljøteknikk, inngikk i 2011 avtale med ABBL om å bygge en ny og energieffektiv energisentral med jordvarme. Energisentralen henter i dag varme fra 12 energibrønner som er etablert under parkeringskjelleren til boligområdet. Grunnlasten dekkes av en varmepumpe på 200 kW med hetgassveksler som leverer varme og tappevann til alle leilighetene. Spisslast og back-up leveres av en 600 kW gasskjele. Distribusjonssystemet av gass består av rørledning, fordamperstasjon og to tanker som rommer 12,8 m³. Systemet distribuerer gass til energisentralen og til de leiligheter som har gasspeis og gass til kjøkken. Mediet som benyttes er propan.

ABBL har en målsetting om minimum 60 % fornybar energi, og samtidig som det oppnås en energipris som er konkurransedyktig med fjernvarme. Kalkulasjoner og innkjøp er blitt utført slik at disse målene er blitt nådd. Energisentralen begynte å produsere varme til boligområdet i desember 2012.

Kontraktsmodellen som ble benyttet var NS 3431 med fem års reklamasjonsrett. Søsterselskapet har i tillegg inngått en løpende serviceavtale som innebefatter drift og vedlikehold av energisentralen, og har i tillegg hatt ansvaret for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgingsprosessen.