Meny 

Prosjekter

Tokerudtoppen

  • konvertert til varmepumpe for tappevannproduksjon
  • rehabilitert alle avtrekksvifter og renset alle kanaler
  • etablert intelligent styring av varmekabler på gangbruker