Meny 

Prosjekter

Sameiet Hammerseter

 • Byggeår 1896 og re-bygd i 1916 for tre boenheter
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • har boret to energibrønner på til sammen 400 meter

Øvre Rosenhoff borettslag

 • består av 84 leiligheter som sto ferdig i 1936
 • har konvertert fra oljefyring til propanvarmepumpe
 • har boret 9 stk 450 meters dype energibrønner

Engelsborg borettslag alias Tertitten

 • består av 306 leiligheter bygget tidlig på 40-tallet
 • har konvertert fra oljefyring til bergvarmepumpe
 • forventer en besparelse på om lag 65%
Mogata 11

Borettslag Mogata 11

 • utarbeidet ENØK analyse med støtte fra Klima- og energifondet
 • installert væske - vann varmepumpe og energibrønner i bakgården
 • styringssystem og belysningsoppgradering felles areal

Haugåsen borettslag

 • redusert årlig oljeforbruk med 50.000 liter
 • konvertert til fornybar energi og energibrønner
 • besparelse finansierer investeringen