Meny 

Sameiet Bygdøy Allè 88

Sameiet Bygdøy Allè 88 har faset ut oljekjel til fordel for to luft-vann-varmepumper, hvor utedelene er plassert på byggets tak. Det var ikke mulig å få godkjent boring av energibrønner grunnet infrastruktur i grunnen.

Før konvertering

Etter konvertering

Luft vann varmepumpe

Det er etablert 2 stk luft til vann varmepumper, og disse ble montert i forbindelse med takrehabilitering 2019. Varmepumpene leverer effekt opptil 32kW med totalt 2 kompressorer/ (motorer). Det vil si en trinning av effekt som benyttes til enhver tid, tilpasset det behov for leveranse av varme og varmtvann.

Oljetank ble tømt og renset, gravd opp og kjøres bort til godkjent mottaksplass. Rør fra tank til teknisk fjernet samt innsending av dokumentasjon til Oslo kommune. Videre ble tank grop tilbakefylt og komprimert med friske masser der tanken lå. Ren-saging og re-asfaltering etter gravearbeid. Eksisterende fyrkjele er tatt ut av drift og fjernet.

Ny elektrokjele ble installert (42 kW) som spisslast og backup. Boligenergi trakk ny kabel fra hoved skapet til fyrrommet/nytt teknisk rom slik at elektrokjelen ved behov kan leverer spissvarme til bergvarmeløsning ved behov. I tillegg er det lagt ny elektrotilførsel til tak for ute-delen av varmepumpe samt nødvendig tur/retur (væske ledning – rør) til inner-del. 

Videre ble det installert 3 stk. nye beredere med spiral tilpasset varmepumpedrift, total 1200 liter. 1 av disse har elektrisk element for spisslast og heving av temperatur (legionella sikring).

Økonomi

Samlet energibehov for varme og tappevann ble oppgitt til 170.000 kWh/år, og forventet energireduksjon er nær 100.000 kWh/år.

Dette vil i sum finansiere investeringen i nytt teknisk anlegg samt nødvendig oppgradering av elektro i teknisk rom.

Teknikk

 

Gjennomført:2019
Byggeår :1938
Antall boliger:10