Meny 

Tokerudtoppen

Tokerudtoppen borettslag gjennomført 2019 større oppgradering av sine tekniske anlegg etter gjennomført ENØK analyse. Boligenergi har installert frekvensstyrte avtrekksvifter samt renset alle avtrekkskanaler. Etablert ny styrings-automatikk på utvendige varmekabler (inngangspartier). Forventet besparelse er nær 50 % av opprinnelig energibruk på ca 1,2 GWh (fellesanlegg).

Før konvertering

Etter konvertering

Løft Tokerudtoppen

Økonomi

Teknikk

Jørgen Molvig

Daglig leder

Telefon +47 915 73 969
jorgen.molvig@boligenergi.no