Meny 

Christianslund borettslag

Borettslaget har konvertert fra fossil olje til luft/vann varmepumpe i kombinasjon med en ny elektrokjel for oppvarming av leiligheter og tappevann.

Før konvertering

Det tekniske anlegget i Christianslund borettslag bestod av to oljekjeler, som ikke var i bruk, og én elektrokjel for oppvarming av leiligheter og tappevann. Varmeanleggets styring og regulering var ikke optimalt, og det var ingen form for energiovervåkning.

Oljetanken var nedgravd. Denne ble sanert og fjernet. Det samme ble utrangert utstyr som oljekjeler, elektrokjel og varmtvannsberedere.

Etter konvertering

ENØK-analyse utarbeidet av Boligenergi avdekket tiltak som til sammen utgjør en besparelse på omtrent 160 000 NOK per år. Borettslaget har gjennomført følgende tiltak:

  • Etablering av automatisk energioppfølgingssystem
  • Isolering av rørkomponenter
  • Nattsenking av oppvarming
  • Utskiftning av varmtvannsberedere
  • Luft til vann varmepumpe
  • Installasjon av termostatiske radiatorventiler for fellesareal
  • Renseanlegg for varmeanlegg
  • Fjerning av oljekjeler, oljetank og rør i fyrrom
  • Etablering av nye regulering- og stengeventiler med innregulering
  • Installasjon av ny elektrokjel

I tillegg utførte borettslaget noen mindre tiltak, som bytte av en dør med stort varmetap.

Økonomi

Prosjektet hadde en investeringskostnad på omtrent 1 500 000 NOK eks mva. Inntjeningstiden på tiltakene som er utført er omtrent 11 år.

Teknikk

Det ble installert to luft-vann-varmepumper plassert under tak utenfor borettslaget. En avansert styringsenhet sørger for optimal drift av anlegget. Elektrokjelen bistår med oppvarming ved kalde dager og fungerer ellers som en back-up-løsning.

Portrett av Håvard Sveahaugen
Håvard Sveahaugen

Energiingeniør

Telefon +47 994 35 953
havard.sveahaugen@boligenergi.no

Ansatt
Nils Gregussen

Senior prosjektleder

Telefon +47 915 15 214
nils.gregussen@boligenergi.no