Meny 

Pavels Gate 5

Konvertert fra fossil olje til bergvarmepumpe. Varmepumpen henter gratis energi fra bakken. Det er boret en energibrønn på 340 meter. Vil gi en typisk besparelse på om lag 55-65%.

Før konvertering

Etter konvertering

Økonomi

Teknikk

Jørgen Molvig

Daglig leder

Telefon +47 915 73 969
jorgen.molvig@boligenergi.no