Meny 

Engelsborg borettslag alias Tertitten

Konvertert fra fossil olje til bergvarmevarmepumper. Alt av det gamle anlegget er tatt vekk og erstattet med nytt. Anlegget sto ferdig sommeren 2019.

Før konvertering

Engelsborg borettslag ble ferdigstilt tidlig på 40 tallet, og består av 306 andelsleiligheter. Oppvarmet areal på omlag 20 000 m2.

Varmen i radiatorene og varmtvannet kom fra 2 gamle fyrkjeler i kombinasjon med 2 elektrokjeler.

Radiatoranlegget er modernisert i nyere tid med termostaktiske radiatorventiler, som er med på å redusere forbruket av varme.

Årlig historisk forbruk til oppvarming og varmtvann var på ca. 2,6 mil. kWh. før konvertering til bergvarmepumpe.

Konverteringen ble gjennomført i perioden januar 2019 til og med juli 2019.

Link til Engelsborg borettslag

Etter konvertering

Det er installert 8 stk. varmepumper, 1. ny elektrokjele samt konvertering av en fyrkjel til bioolje. Sentral driftskontroll (SD anlegg) er installert, det gir mulighet til kontinuerlig optimalisering og overvåking av anlegget. Energien kommer fra 36 energibrønner. Varmepumpene varmer også opp varmtvann til en berederpark på totalt 7500 liter.

Forventningen er ca. 65 % lavere årlig kostnad til produksjon av varme og varmtvann.

Hovedutfordringen i prosjektet var at det ble konstatert alunskiferholdige masser, masser som mest sannsynlig var brukt som fyllmasser i de øverste lag under byggetiden.

Alunskiferholdige masser medførte deponering i henhold til gjeldende krav for håndtering av miljøfarlige forurensede masser.