Meny 
Mogata 11

Borettslag Mogata 11

I hovedsak har energieffektiviseringstiltakene vært konvertering fra oljefyring til bergvarmepumpe, kondensavfukter på tørkerom, lysstyring i trappeoppganger, vannrenseanlegg, servantdyser i leiligheter, isolering av rørkomponenter og automatisk energioppfølgingssystem (AEOS).

Konvertering fra oljefyr til bergvarme

Varmepumpe er installert, oljetanken og kjelen er fjernet. Det er boret 4 stk energibrønner i bakgården på til sammen 1300 meter. I fyrrommet er det også satt inn nye beredere. Tiltaket vil redusere fyringskostnadene med opp mot 65% til oppvarmingen av både rom og tappevann. Borettslaget med alle dets leiligheter vil oppnå en grønnere miljøprofil.

Etterisolering av rørkomponenter

Det er valgt å etterisolere aktuelle rørkomponentene som ikke har blitt isolert tidligere. Dette gjøres med skreddersydde isolasjonsputer som er forbeholdt hver enkelt rørkomponent og reduserer varmetapet fra disse komponentene. Putene er enkle å demontere for eventuell utskifting.

Etablering av luftavfukter i tørkerom

Det er etablert en kondensavfukter med innebygd føler, veggfeste og drenslange ut i sluk i rom ved siden av. Denne skal betjene tørkeprosessen og holde relativ fuktighet ned mot 35%. Avfuktning er en rimelig måte å tørke klær på, vesentlig mindre energikrevende enn med tradisjonell varme.

Automatisk energioppfølgingssystem (AEOS)

AEOS gir borettslaget muligheten til å følge med på varmeanlegget. Her logges tilført og avgitt energi på varmepumpen, i tillegg logges energien inn på el-bereder og elektrokjele. Til sammen gir dette et godt bilde på effektiviteten til anlegget. Skulle det eventuelle oppstå feil vil/kan utvalgte personer få en alarm eller en melding på telefonen.

Etablering av vannrensing

Optimal drift av et radiatoranlegg forutsetter vannbehandling. Vannet i et radiatoranlegg bør inneholde minst mulig luft. Luft er med på å akselerere korrosjon. For å hindre korrosjon er det installert en luftutskiller. I tillegg er det også montert slamutskiller. I gamle radiatoranlegg er det vanlig at det er noe slam som kan minske gjennomstrømningen i systemet.

Lysstyring av trappeoppganger

Det er etablert nye LED-armaturer i trappeoppganger med bevegelsessensorer integrert i lampene. Dette reduserer både effekt og driftstid (derav kWh) for fellesbelysningen. Lampene har god dekningsradius.

 

Ta gjerne kontakt med Boligenergi for mer informasjon

Portrett av Håvard Sveahaugen
Håvard Sveahaugen

Energiingeniør

Telefon +47 994 35 953
havard.sveahaugen@boligenergi.no

Prosjektinformasjon

Byggeår:
Antall leiligheter:
Oppvarmet areal:
Felles oppvarming:Ja
Felles tappevansoppvarming:Ja
Antall energibrønner:4
Antall blokker/bygg: