Enova endrer sitt program

Endringer i investeringsstøtten til eksisterende bygg

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering av den eksisterende bygningsmassen i Norge. Når Enova nå skal ta bygg- og eiendomssektoren videre mot lavutslippssamfunnet, justerer og utvider de nå sitt programtilbudet.

I forbindelse med justeringen, avvikles programmet «støtte eksisterende bygg» (investeringsstøtte) i nåværende form den 15. mars 2018. Dette medfører at det ikke vil være mulig å søke om støtte til investeringstiltak gjennom programmet «eksisterende bygg» (energireduksjon, energikonvertering eller oppgradering passivhus/lavenergi) etter 15. mars 2018.

For mer informasjon om bakgrunnen for endringene, besøk gjerne Enova sine nettsider:

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/enova-tar-byggsektoren-til-lavutslipssamfunnet/

Nye virkemidler for bygg og eiendom 2018

Gjennom innovasjon, samspill i energisystemet, utvikling av et lønnsomt energitjenestemarked og introduksjon av stadig bedre teknologi kan den eksisterende bygningsmassen bidra til utviklingen mot et lavutslippssamfunn skriver Enova i en epost til Boligenergi i dag.

Investeringsstøtten som avvikles vil erstattes av nye programmer som kommer ut over våren 2018.

Programmene vil være:

  • Støtteprogrammet «Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg» (konkurranse) har som formål å få utredet konsepter og forretningsmodeller for energitjenester, som Enova igjen ønsker skal utløse et større volum av lønnsomme energi-, effekt- og klimatiltak i bygg.
  • Støtteprogrammet «Helhetlig kartlegging av bygg» skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over mulige energitiltak i egen/leid bygningsmasse, samt å stimulere til innføring av energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS) og inngåelse av forpliktende energitjenestekontrakter.
  • Støtteprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg», skal bidra til varige markedsendring gjennom at det ved investeringer i energi- og klimatiltak velges beste tilgjengelig teknologi.

Hva bør du gjøre?

Enova behandler eventuelle søknader til investeringsstøtte i eksisterende bygg som kommer inn innen fristen 15. mars 2018. Søknaden må være ferdig utfylt før du sender den. Avviklingen av støtteprogrammet vil ikke ha tilbakevirkende kraft for prosjekter som allerede har fått tilsagn eller som er under behandling. Har ditt boligselskap utarbeidet en ENØK analyse og dere vurderer å gjennomføre disse tiltakene i nær fremtid kan det være lurt å søke om tilsagn nå!

Vi i Boligenergi forsøker fortløpende å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere i vårt nettverk om endringen som nå gjøres på programmet «eksisterende bygg» (investeringsstøtte).

Dersom du har spørsmål til dette, kan du gjerne ta kontakt med oss.