Vi ønsker alle våre kunder og samarbeids-partnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Boligenergi ønsker alle våre kunder, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere en fredelig jul og et godt nytt år!

2017 har vært et spennende år for oss. Vår oppdragsmengde har aldri vært større, og vi har bistått mange borettslag og sameier med utfasing av fossilt brensel samt etablert gode tiltak (varmepumpe og fjernvarme, samt øvrige tiltak) for varige energibesparelser i årene som kommer.

Vi har styrket organisasjon gjennom året, og per nyttår er vi 7 ansatte.

Enova og Oslo kommune v/Klima- og energifondet intensiverer virkemiddelapparatet for utfasing av fossilt brensel. Ta kontakt med oss om du trenger informasjon, råd og veiledning. Husk det er mange borettslag og sameier som skal konvertere til fornybar energi innen 2020. Vi anbefaler styrer om å starte arbeidet så tidlig for å unngå tidsnød og flaskehalser før fristen.

Vi ser fram til et godt og energisk samarbeid i 2018.