Energismart ventilasjon

Mange leiligheter har dårlig ventilasjon, og beboere må ofte velge mellom tett inneluft eller å få kald luft utenfra gjennom ventilasjonsanlegget. Dårlig inneluft kan blant annet føre til mugg på overflater eller dårlig helse for beboerne. Samtidig går mye energi tapt når man slipper den varme lufta ut og bytter den ut med kald luft. Myndighetene har pålagt nye bygg å ha balansert ventilasjon, der man gjenvinner varmen fra lufta som slippes ut. Eldre bygg har ikke denne muligheten, og de har som regel også mindre frisk luft enn anbefalt.

Det finnes heldigvis en god løsning på problemet

Cityvex er en elegant løsning som gir et lavere energiforbruk, samtidig som den sikrer et tilfredsstillende inneklima. Med Cityvex ledes avtrekksluften gjennom en varmeveksler før den slippes ut over tak. Varmen som samles opp brukes videre i en varmepumpe som hjelper til med å varme opp tappevannet i blokka. På denne måten blir mesteparten av varmen fra inneluften brukt videre i stedet for å sløse den bort og fyre for kråka.

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Cityvex ventilasjonsløsning med varmepumpe

Alt i alt vil energibehovet og kostnadene for oppvarming av tappevann på generelt grunnlag reduseres med over 75 % sammenlignet med vanlige elektriske beredere. Systemet kan også benyttes i kombinasjon med gulvvarme og håndkletørkere, og da vil kostnadene til oppvarming av rom reduseres med rundt 15 %. Cityvex-systemet inkluderer et moderne styringssystem som gir god kontroll på ventilasjonen, slik at for eksempel ventilasjonen skrus av når man er på jobb.

For tiden har Boligenergi et prosjekt der det skal leveres ventilasjonsløsning med Cityvex til to boligblokker i Oslo. Prosjektet får økonomisk støtte fra Enova.

Ta kontakt ved valg av ventilasjonsløsning

Cityvex passer ikke for alle boliger, men det finnes flere gode alternative løsninger for å få bedre ventilasjon og godt inneklima uten å sløse med energi og penger. Boligenergi gjennomfører helhetlige vurderinger av boliger for å sørge for at den mest energieffektive løsningen blir installert.