Behold oljekjelen med bioolje

I følge Klimaforliket fra 2012, vil det fra og med 2020 innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Dette betyr sannsynligvis at borettslag og sameier snart må slutte å fyre med fossil olje, men det betyr ikke at oljekjelen nødvendigvis må fjernes!

I mange tilfeller vil det være raskt og enkelt å konvertere eksisterende oljekjeler til å bruke bioolje. Fyring med bioolje fungerer omtrent som med vanlig olje, men bioolje er fornybar energi, og er også generelt billigere enn vanlig fossil fyringsolje. Spesielt i borettslag og sameier med nyere oljekjeler vil det ofte være en god løsning å konvertere oljekjelen til å bruke bioolje. Oslo kommune ved Bymiljøetaten i Oslo støtter slik konvertering med opptil 50% av kostnadene. Oslo kommune har nå fjernet tilskuddet til biooljekonvertering (per 19.05.2016).

Boligenergi leverer konvertering av oljekjeler til bioolje. Kontakt oss for å finne ut om ditt borettslag eller sameie bør konvertere.