Fra oljetank til boder

Som et alternativ til en noe mer kostbar installasjon slik som bergvarme, kan det være ett godt alternativ å koble seg til fjernvarme. Det valget gjorde sameiet i Sinsenveien 14-16-18 før fyringssesongen 2014. Boligenergi ble valgt som entreprenør for jobben. Vi kjenner godt kravene til Hafslund Varme om innvendige arbeider, samt hjelper borettslaget, om ønskelig, med søknad om støtte fra Bymiljøetaten.

Ferdigstillelsen av hele prosjektet er i disse dager og sameiet kan fremover forvente seg lavere energikostnader og mye mindre vedlikeholdskostnader.

Konverteringen har frigitt mye plass.

Der det tidligere sto varmtavannsberedere og en innebygget oljektank på 15.000 liter er det gjennom Boligenergi satt opp boder i det som nå er lyse og fine lokaler. Sameiet kan nå selge eller leie ut bodene og generere inntekter.

Prosessen

I Sinsenveien sørget Boligenergi for å ordne alt fra maling, elektroarbeider, boder, gulvavretting til prosjektering og etablering av røranlegget på sekundærsiden av kundesentralen til Hafslund Varme. Boligenergi sørger for riktig og økonomisk regulering av temperaturen ut på varmeanlegget på sekundærsiden av kundesentralen. Når prosjektet er ferdig får kunden en komplett FDV-dokumentasjon som vil gjøre at ett nytt styre eller andre personer lett kan sette seg inn i prosjektet. Ved å ta inn Boligenergi i prosjektet har du en part å forholde deg til under hele prosessen.

Det samme rommet: Etter at berederene var fjernet ble rommet malt med 2 strøk hvit maling og bodene ble satt opp. Ved å fjerne oljetank har borettslaget fått utnyttet plassen til bodlokaler. Totalt seks boder er blitt etablert og kan selges eller leies ut til beboerene