Smarte ENØK-tiltak på Bjølsen

Bjølsenhagen borettslag benytter seg av fjernvarme og gjennomfører for øyeblikket flere enkle ENØK-tiltak som til sammen vil føre til energibesparelser tilsvarende ca. 80.000 kWh pr. år. Tiltakskostnadene ligger på ca. 220.000 kr., som vil bety en tilbakebetalingstid på under tre år. I tilegg til at borettslaget reduserer energi, vil de også spare klimaet for skadelige CO2-utslipp.

Energieffektivisering er en fremtidsrettet kostnadsbesparelse som ikke tar slutt. Etter endt nedbetalingstid, vil borettslaget kunne bruke sparte kWh og penger på alt fra vedlikehold, lavere husleie, mer energieffektivisering eller oppgradering av andre elementer i bygget, i årevis fremover.

Bjølsenhagen borettslag består av 65 leiligheter der varmt tappevann og radiatorvarme leveres av fjernvarmeleverandøren Hafslund. Borettslagets energiforbruk for varme og tappevann ligger på rundt 700.000 kWh. En besparelse på 80.000 kWh/år tilsvarer altså en energireduksjon på 12 %.
Som mange andre borettslag, har det ikke vært stort fokus på vedlikehold eller rehabilitering av rør og varmeanlegg i borettslaget. Dette betyr at enkle tiltak nå vil føre til stor reduksjon i energikostnader.

I tillegg til at Bjølsenhagen borettslag sparer energi, får de også installert et helt nytt og skreddersydd overvåkingssystem av varmeanlegget. Dette gjør at styret eller vaktmester selv kan holde oppsyn med systemet, og raskt vil se dersom noe uvanlig oppstår. Borettslaget er i tillegg svært fornøyd med systemets automatiske sesongregulering som frigjør vaktmester og styreleder fra å måtte gå fysisk ned i fyrrommet og åpne eller stenge ventiler for vinter/sommer/høst/vår. Det vil også føre til økt komfort for beboerne når det nå er automatisk jevn og komfortabel temperatur året rundt.